Den runda ringen markerar förslaget på ny placering av en minneslund för mindre smådjur, nämligen på grönytan mellan Bäckalidsgatan och Felestad kyrkogård.

Den runda ringen markerar förslaget på ny placering av en minneslund för mindre smådjur, nämligen på grönytan mellan Bäckalidsgatan och Felestad kyrkogård. Foto: Google maps.

Svalövsbor förlorade men vann ändå

Nytt förslag på plats för djurminneslund

SVALÖV. I höstas tog samhällsbyggnadsnämnden besluten att låta bygga en hundrastgård och en minneslund för mindre sällskapsdjur, båda på Västervång i Svalöv. Men de besluten överklagades av Svalövsbor. Inget av överklagandena vann gehör i Förvaltningsrätten, men nu ligger ett nytt förslag på plats för minneslund på samhällsbyggnadsnämndens bord.

Av
Jonas Lundin

På torsdag ska politikerna ta ställning till det nya förslaget på placering av minneslunden, nämligen till grönytan mellan Bäckalidsgatan och Felestad kyrkogård i Svalöv. Till det sammanträdet kommer dock inte ärendet om hundrastplats hinnas tas upp. Det lär istället komma med som en diskussion på därpå följande sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden.

Publicerad 19 February 2019 08:30