Trafikverket bjuder in till infomöte på Midgårdsskolan för att berätta om myndighetens planer på att göra Röstånga mer trafiksäkert.

Trafikverket bjuder in till infomöte på Midgårdsskolan för att berätta om myndighetens planer på att göra Röstånga mer trafiksäkert. Foto: Wikimedia Commons

Trafikverket flaggar för att göra Röstånga trafiksäkrare

Bjuder in till infomöte på Midgård

RÖSTÅNGA. Trafikverket har planer för att förbättra trafiksituationen i Röstånga. Nu bjuder myndigheten in till ett informationsmöte på Midgårdsskolan.

Av
Jonas Lundin

Trafikverket skriver på sin hemsida att myndigheten fått synpunkter på trafiksituationen genom Röstånga, om att det är mycket trafik och höga hastigheter, att det tas liten hänsyn till oskyddade trafikanter och att det saknas tätortskänsla.

Därför kommer Trafikverket nu att ”se över möjligheten att sätta upp tätortsportar vid infarterna, förbättra övergångarna över väg 13 och ta bort vänstersvängfältet på väg 108”, enligt deras hemsida. Kanske kan det också bli tillgänglighetsanpassning av busshållplatsen Friluftsbadet, efter dialog med Skånetrafiken.

Den som är intresserad av dessa planer kan med fördel bege sig till Midgårdsskolans matsal torsdagen den 7 mars klockan 18.30, då Trafikverket håller informationsmöte.

Projektet är i planeringsskedet och Trafikverket ska börja ta fram en vägplan under våren 2019. Byggstart är tänkt hösten 2021.

Publicerad 22 February 2019 10:15