Inga spikade beslut ännu om var minneslunden för smådjur och hundrastgård ska vara.

Inga spikade beslut ännu om var minneslunden för smådjur och hundrastgård ska vara. Foto: Mostphotos

Nytt förslag för djurminneslund får vänta

Lyftes ut på senaste mötet i samhällsbyggnadsnämnden

SVALÖV. I höstas tog samhällsbyggnadsnämnden besluten att låta bygga en hundrastgård och en minneslund för mindre sällskapsdjur, båda på Västervång i Svalöv. Men de besluten överklagades av Svalövsbor. Inget av överklagandena vann gehör i Förvaltningsrätten.

Av
Jonas Lundin

På samhällsbyggnadsnämndens senaste möte låg ett förslag på ny placering av minneslunden på bordet. Förslaget var att lägga minneslunden på grönytan mellan Bäckalidsgatan och Felestad kyrkogård i Svalöv. Men förslaget lyftes ut ur dagordningen. Något nytt förslag på placering av hundrastgård finns inte.

– Jag vill se en helhet, eftersom det också kommit in en skrivelse till kommunen, från ett antal fastighetsägare i närheten som fortfarande anser att det är olämpligt. Då vill jag titta på det, Stefan Pettersson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Det är oklart när ärendena om minneslund och hundrastplats tas upp igen.

– Inom en snar framtid, säger Stefan Pettersson.

Publicerad 27 February 2019 16:10