”Vi har lagt ner en faslig massa pengar på att förnya fundamentet och trästativet för två och ett halvt år sedan. Att då sluta underhålla den, det vore bortkastade pengar. Får vi då gjort detta och får finansieringen klar, så får vi en jädrigt bra mölla som kommer att hålla i många år”, säger Johan Rietz från Rönnebergs härads hembygdsförening.

”Vi har lagt ner en faslig massa pengar på att förnya fundamentet och trästativet för två och ett halvt år sedan. Att då sluta underhålla den, det vore bortkastade pengar. Får vi då gjort detta och får finansieringen klar, så får vi en jädrigt bra mölla som kommer att hålla i många år”, säger Johan Rietz från Rönnebergs härads hembygdsförening. Foto: Per Eeg-Olofsson

Vingklippt mölla ska renoveras för miljoner

Men frågan är om den blir svart eller röd

HÄLJARP. Den som tar tåget söderut från Landskrona, ser den på vänster hand, Häljarps mölla från 1784, just nu utan vingar. Stubbamöllan står inför en stor renovering. Johan Rietz, från Rönnebergs härads hembygdsförening, tog oss in i innandömet för att berätta om planerna.

Av
Jonas Lundin

Det märks att Johan Rietz hyser ett visst engagemang för stubbamöllans öde. Han tar oss först till baksidan.

– Du ser att det buktar lite där, säger han.

En bärande bjälke, som var provisoriskt lagad sedan tidigare, har knäckts, efter att vandaler härjade i möllan i somras. För att inte belasta bjälken mer, så har föreningen tagit ner vingarna.

– När vi tog ner vingarna, så konstaterade vi att det var röta i dem. Det är inte lönt att sätta upp dem igen, säger Johan Rietz.

Nu ska vingarna, men också bjälken, axeln och andra bärande delar bytas. Det innebär att det läckande taket måste tas av och maskindelarna lyftas ur.

– Axel, vingar, kronhjul och broms väger någonstans mellan sex och ett halvt och sju ton tillsammans, säger Johan Rietz.

Även väggarna ska kläs av, en i taget. Taket som idag består av så kallat kyrkspån, ska kläs med tjärpapp.

Blåsten och de ofta förbipasserande tågen, stör samtalet något. Johan Rietz tar täten in i stubbamöllan, uppför den lite branta trappan med kilformade klossar som trappsteg.

Här visar Johan Rietz den bärande bjälke som är knäckt.

Här visar Johan Rietz den bärande bjälke som är knäckt. Foto: Per Eeg-Olofsson

– En sådan här mölla är ett byggnadsminne i sig, och det handlar oftast om att man vårdar en byggnad. Men i ett sådant här fall är det inte bara en byggnad utan även en funktion som ska vårdas, säger Johan Rietz som varit engagerad i möllans öde sedan 2013.

Inne i möllan ligger det fortfarande några glasbitar på golvet efter sommarens inbrott, då gärningspersonerna bröt sig in och vandaliserade och röjde runt på olika sätt.

– Av nio fönster så hade vi ett och ett halvt kvar. Resten hade de slängt ut i buskarna, säger Johan Rietz.

Bland annat har vandalerna släppt bromsen på pressen, en 500-600 kilo tung ekstock, och släppt ner den handlöst. Krafter som gjort skada på axeln.

Den planerade renoveringen beräknas kosta 4,2 miljoner kronor inklusive moms och sträcka sig över tre år. I skrivande stund håller Johan Rietz på och filar på ansökningarna till länsstyrelsen. Föreningen får stå för tio procent av kostnaden själv.

Så som möllan såg ut 1928, utan järnvägen som granne.

Så som möllan såg ut 1928, utan järnvägen som granne.

– Första året, i år alltså, är tanken att vi köper in materialet vi ska ha, alla de här balkarna. Och de måste ligga och torka.

– Vingarna ska helst ligga i tre år och torka innan man gör vid dem. Därför måste vi köpa in virket så snabbt som möjligt.

En het potatis kommer att vara färgen. Tanken är att möllan ska var helt täckt av tjärpapp, inte minst för att göra det lättare och billigare att underhålla och minska risken för läckage och därmed röta. Men ska tjärpappen vara röd eller svart?

Häljarps mölla har sedan tidigare haft ett stort renoveringsbehov, men efter vandalism under sommaren så har behovet blivit akut.

Häljarps mölla har sedan tidigare haft ett stort renoveringsbehov, men efter vandalism under sommaren så har behovet blivit akut. Foto: Per Eeg-Olosson

– Länsmuseet, som är länsstyrelsens antikvariska experter, vill att den ska vara svart för den har varit svart tidigare. Det ska jag också erkänna. Men alla människor som vuxit upp här i trakten och är i min ålder, de kommer bara ihåg möllan som röd, säger Johan Rietz.

– Jag tror att det skulle bli en mindre revolution här i trakten om den blev svart.

Häljarps mölla

- Det var ägaren till en gård i Häljarp, kaptenen Samuel Rudolf von Quillfeldt, som 1784 lät bygga möllan i ek och fur på en hög murad sockel. Han var dock tvungen att gå till häradsrätten för att få lov att göra det, efter motstånd från några kvarnägare i trakten.

- Häljarps mölla är en så kallad stubbamölla. I Skåne finns ett hundratal möllor, varav omkring ett tjugotal är stubbamöllor.

- Kvarntypen, som också kallas stolpkvarn, var fram till början av 1800-talet den vanligaste väderkvarnen. Den utmärks av att kvarnhuset bärs upp av en kraftig stolpe i ek, kring vilken huset kan vridas. Konstruktionen gör det möjligt att rikta in kvarnhuset och vingarna efter vinden för att få bästa malningseffekt.

- Häljarps mölla var i bruk några år in på 1940-talet, men var nära att bli nedbränd 1939. Ett filmbolag hade tänkt sätta eld på möllan och låta branden ingå i filmen Kalle på Spången där skådespelaren Edvard Persson hade huvudrollen. Tack vare att Rönnebergs härads hembygdsförening kontaktade skådespelaren och att man istället fann en annan kvarn kunde Häljarps mölla räddas.

- Häljarps mölla köptes in av Rönnebergs härads hembygdsförening 1952 och är sedan den 9 oktober 1964 skyddad som byggnadsminne.

- Renoveringar genomfördes i mitten på 1970-talet, slutet på 90-talet och senast 2016 (totalrenovering av naturstensfundamentet och utbyte av delar av trästativet).

- Det nya renoveringsprojektet sträcker sig från i år och tre år fram, om ansökningarna beviljas.

Publicerad 27 February 2019 09:30