LSS är en hjärtefråga för Liberalerna, menar Torbjörn Ekelund, (L).

LSS är en hjärtefråga för Liberalerna, menar Torbjörn Ekelund, (L). Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Ekelund: ”Positivt att Svalöv ligger i topp”

Liberala kommunalrådet välkomnar att det beviljats mest statlig assistans i Svalöv

SVALÖV. Det var Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) med partiledare Bengt Westerberg i spetsen som drev på från att införa LSS-reformen i mitten av 90-talet. Det är en hjärtefråga för partiet, menar kommunalrådet Torbjörn Ekelund (L). Att Svalöv ligger högst upp när det gäller assistanstimmar i hela Sverige är positivt, tycker han.

Av
Jonas Lundin

– Det är bra för alla, bra för individerna, bra för kommunens ekonomi och det innebär att Svalöv ligger i en bra start för det återupprättande av LSS som nu kommer, vilket var en av de 73 punkterna i avtalet för att Liberalerna skulle stödja den nya regeringen, säger Torbjörn Ekelund (L).

Den förra Löfven-regeringen gav Försäkringskassan i uppdrag att stoppa ökningen av assistanstimmar. När Försäkringskassan tolkade om lagen förlorade många sin assistans. Bland annat räknades inte sondmatning och andningsutrustning som grundläggande behov. Det var något som rönte kritik, bland annat från Liberalerna.

Att många inte längre hade rätt till LSS, gjorde att socialtjänstlagen triggade in istället.

– Då har kommunerna fått ta över massor av kostnader från staten för att se till att de människorna får ett rimligt liv trots att de har funktionshinder av olika slag. Det rör sig om de absolut svagaste individerna i samhället som har mest behov att vi andra hjälper dem. Många av de människorna klarar inte sig själva, säger Torbjörn Ekelund.

I de 73 punkterna i Januariavtalet, så är ett upprättande av LSS med, ett krav från Liberalerna för att släppa igenom Löfven som statsminister. Nu finns det ett lagförslag från regeringen om att andning och sondmatning ska ge rätt till personlig assistans, ett första steg till att återupprätta LSS.

Att Svalöv trots bantningen av LSS ligger i Sverigetopp, är positivt, menar Torbjörn Ekelund, men konstaterar att det kan ha många olika orsaker.

FAKTA: LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Infördes 1994.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra, enligt Socialstyrelsen.

Publicerad 01 March 2019 13:16