Fackliga företrädare kräver åtgärder för förbättrad arbetsmiljö inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Fackliga företrädare kräver åtgärder för förbättrad arbetsmiljö inom barn- och ungdomspsykiatrin. Genrebild: Mostphotos

Fackliga ombud larmar om hög arbetsbelastning inom barnpsykiatrin

NV-SKÅNE.

Fackliga företrädare inom barn och ungdomspsykiatrin i Ängelholm, Helsingborg och Landskrona menar att arbetsmiljön brister och begär därför åtgärder för att få denna i ordning.

Av
Martin Wingren

Det råder hög belastning, hög personalomsättning och bristande introduktion enligt en begäran som även skickats till Arbetsmiljöverket.

"Det har för arbetsgivaren påtalats att arbetsmiljön inte är hälsofrämjande. Vid kommunikation med områdeschef hänvisas t ill enhetschefer som hänvisar tillbaka till områdeschef eftersom problematiken är enhetsöverskridande", skriver ombuden i skrivelsen.

Svaret ska inkomma från arbetsgivaren senast den 18 mars. ”Om svaret från arbetsgivaren är otillfredsställande kommer vi att överväga att begära att Arbetsmiljöverket ingriper och prövar frågan”, skriver de fackliga huvudskyddsombuden.

Huvudskyddsombuden efterfrågar bland annat en handlingsplan med omedelbara och långsiktiga åtgärder gällande att behålla befintlig personal och kunna rekrytera kompetent personal samt säkerställa en god introduktion och utreda om brister i denna leder till personalavgångar.

Lokaltidningen söker verksamhetschefen för kommentar. I ett mejl till Svt skriver verksamhetschefen Linda Velin att "man känner till skyddsombudens begäran och att kraven på åtgärder stämmer överens med de åtgärder som man redan påbörjat". Enligt verksamhetchefen kommer ledningen fortsätta att arbeta med att förbättra arbetsmiljön på området och tänker även svara på begäran innan sista datum.

Publicerad 01 March 2019 11:30