Drygt 170 timmar per vecka. Så mycket statlig assistans beviljades i genomsnitt i Svalöv 2017.

Drygt 170 timmar per vecka. Så mycket statlig assistans beviljades i genomsnitt i Svalöv 2017. Foto: Adobe Stock

I Svalöv beviljades mest statlig assistans

Toppar Sverige-listan för 2017

SVALÖV. 172 timmar per vecka. Så mycket statlig assistans beviljades i genomsnitt i Svalöv 2017. Det gör att Svalöv hamnar högst upp på Sverige-listan över kommuner där det beviljades mest assistans 2017.

Motsvarande siffra i Lekeberg och Gullspång var 88 timmar per vecka, enligt Försäkringskassans siffror i statistikdatabasen Kolada. Det visar en sammanställning som Nyhetsbyrån Siren gjort.

Vi ser att det finns regionala skillnader på länsnivå, men att det finns förklaringsfaktorer och att skillnaderna minskar. Det är väldigt vanskligt att säga att det är skillnader som beror på bedömningar, säger Monica Svanholm, områdeschef på Försäkringskassan, till Nyhetsbyrån Siren.

Siffrorna visar hur mycket personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) som de assistansberättigade i kommunen i genomsnitt var beviljade per vecka i december 2017. Rikssnittet var 129 timmar. Mest i Skåne, och i Sverige, var Svalöv, där motsvarande siffra var 172 timmar.

Det beror på så mycket. Dels måste man veta om det är barn eller vuxna. Gäller det små barn kan till exempel föräldrastöd ta bort timmar. Vad finns det för samhällsstöd i kommunerna? Finns det till exempel gruppboenden? Finns det daglig verksamhet? Personlig assistans är ju bara en av tio insatser som finns inom LSS för att ge särskilt stöd. Det tror jag är det största skälet till att det varierar, säger Monica Svanholm.

FAKTA:

* Funktionsnedsattas behov av stöd och service tillgodoses i huvudsak av kommunen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personlig assistans är en av insatserna.

* Ansvaret för personlig assistans är fördelat mellan kommun och staten, det vill säga Försäkringskassan. Om en persons behov av assistans bedöms understiga 20 timmar i veckan är det kommunens ansvar.

* Om en person bedöms behöva mer än 20 timmars personlig assistans i veckan är det Försäkringskassans ansvar att utreda och bevilja ersättning. Det regleras i Socialförsäkringsbalken.

Publicerad 01 March 2019 09:47