Trafikverket har planer på ett vänstersväng körfält från väg 17 in till Billeberga inom de närmsta fyra åren.

Trafikverket har planer på ett vänstersväng körfält från väg 17 in till Billeberga inom de närmsta fyra åren. Foto: google maps

Så ska väg 17 stöpas om

Först ut är infarten till Billeberga

BILLEBERGA. Trafikverket ska inom de närmaste fyra åren bygga om infarten till Billeberga, så att där blir ett körfält för vänstersväng. På längre sikt är tanken att bygga om väg 17 till en 2+1 väg. Närmare i tiden ligger dock en hastighetssänkning från 90 km/h till 80.

Av
Jonas Lundin

Tidigare har Trafikverket gjort en så kallad åtgärdsvalsstudie för korsningen in till Billeberga från väg 17.

– Vi har i studien rekommenderat en ombyggnad av den korsningen, med vänstersväng körfält. Det har vi med i vår verksamhetsplan för de närmsta fyra åren, säger Helena Rosenlind, samhällsplanerare på Trafikverket.

– Vi har en dialog med Svalövs kommun också, angående deras planer på nytt handelsområde i Billeberga utmed väg 17 och en lämplig trafikförsörjning till det området. Då har den planerade åtgärden kommit upp, så vi håller på och ser över det för tillfället.

På längre sikt finns det också planer på att göra väg 17 till en 2+1-väg, enligt Region Skånes regionala transportinfrastrukturplan för åren 2018-2029 (RTI).

– Inriktningen från regionens sida är att de vägar som är regionalt viktiga, som väg 17, på lång sikt ska mötessepareras, byggas om till 2+1-väg. Väg 17 finns inte med för ombyggnad i den nu gällande RTI-planen. Däremot så är väg 17 utpekad för att göra en åtgärdsvalsstudie under planperioden, vilket är första steget. Man har pekat ut det som ett stråk som är viktigt att börja utreda, säger Helena Rosenlind.

I väntan på en sådan ombyggnad planerar Trafikverket för en hastighetssänkning på hela väg 17, från 90 km/h till 80 km/h. Enligt ursprunglig plan skulle detta ske 2016 men nu är det mest sannolika att det blir inom några år, berättar Helena Rosenlind.

– Det är en av de prioriterade stråken att få en hastighetssänkning, säger hon.

Dessutom planerar Trafikverket att sätta upp ytterligare tre hastighetskameror på väg 17 som beräknas tas i bruk under våren (se karta).

De röda prickarna är nya fartkameror på väg 17 som ska tas i bruk i vår.

De röda prickarna är nya fartkameror på väg 17 som ska tas i bruk i vår. Karta: Trafikverket

Publicerad 01 March 2019 09:00