Oförändrat för Venborna, dyrare för turisterna. Så kan man sammanfatta Ventrafikens nya förlag till taxor från den 1 juni.

Oförändrat för Venborna, dyrare för turisterna. Så kan man sammanfatta Ventrafikens nya förlag till taxor från den 1 juni. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Så mycket dyrare blir biljetten till Ven

Nytt förslag till priser på Ventrafiken ska klubbas

LANDSKRONA.

Priset på månadskorten höjs inte, inte heller för fordon och för tio-kort. Men övriga priser går upp. För en familj med två vuxna och tre barn kan Ven-utflykten kosta 150 kronor mer i sommar, om Ventrafikens eget förslag går igenom.

Av
Per Eeg-Olofsson

Kommunala Ventrafiken har på senare år gått från att i ekonomisk mening vara ett sjunkande skepp till att ha egen flytkraft. Men biljettintäkterna täcker inte kostnaderna för färjelinjen, särskilt inte de delar av året då det inte är turistsäsong. En stor del av intäkterna har utgjorts av kollektivtrafikbidrag från Region Skåne. I år är det bidraget 7,7 miljoner kronor, en sänkning med 2,8 miljoner kronor. Och det är den nivån som gäller under en femårsperiod enligt ett avtal mellan kommunen och regionen. Kommunens bidrag till det kommunala bolaget är i år samma som 2018: 10,5 miljoner kronor.

Med minskat bidrag från regionen höjs därför de flesta taxorna i det förslag som Ventrafikens styrelse nyligen presenterat. Höjningen gäller dock inte motorfordon eller det som många Venbor reser med, tio-kort och månadskort.

- Det är ledningen som tagit fram förslaget, men en princip har varit att det ska vara så lite kännbart som möjligt för de som bor på Ven, säger Anders L Persson (M) som är ordförande i Ventrafikens styrelse.

Det är på ordinarie passagerarbiljetter som höjningen är tänkt att göras från den 1 juni i år. Dessutom föreslås tre nygamla biljettyper (se faktaruta). Ventrafiken har utgått från snittsiffror för trafiken under de senaste tio åren att räkna ut att det bör ge runt 1,8 miljoner mer i biljettintäkter. Bolaget har fått oväntad hjälp på traven att spara in den återstående miljonen.

- Priset på bunker (marin dieselolja, red. anm.), har gått ned längre än vad vi räknat med i budgeten. Där är runt 800 000 mindre i utgifter berättar Ventrafikens vd Linus Olsson.

Resterande 200 000 ska sparas in genom att se över kontrakten med olika leverantörer till exempel.

- Men sånt gör man ju inte över en natt, säger Linus Olsson.

Under sommaren och hösten ska sedan taxorna ses över, för en eventuell ny höjning vid årsskiftet. Och det skulle kunna bli nödvändigt om bolaget inte ska dra ned på antalet turer. Kommunledningen har nämligen gett signaler om att kommunens bidrag kan komma att sänkas till samma nivå som regionens, det vill säga att ytterligare 2,7 miljoner försvinner på intäktssidan år 2020.

- Det är inget vi fått något besked om, men det skulle i så fall bli en rejäl utmaning, säger Anders L Olsson.

- Vi vill ju absolut inte ändra i turtätheten.

Vd Linus Olsson påpekar också att Ventrafiken inte kan ändra i tidtabellen helt enligt eget huvud.

- Turtätheten regleras i avtalet med Region Skåne, och avtalet måste ju upprätthållas.

Nu ska styrelsens förslag upp på kommunfullmäktige den 29 april, där de sannolikt antas.

Så blir nya priserna på Ventrafiken från 1 juni

Vuxen enkel: nu 75 kr, blir 90 kr. Ökning: 20 procent.

Barn (6-16 år) enkel: nu 25 kr, blir 45 kr. Ökning: 80 procent.

Familj*, tur och retur: nu 300 kr, blir 450 kr. Ökning: 50 procent.

*Nuvarande biljett gäller två vuxna och tre barn. Nya biljetten ska gälla två vuxna och fyra barn.

Liten familj*, tur och retur: 270 kronor, ny biljettform från 1 juni.

*En vuxen, fyra barn

Cykel, enkel: nu 50 kr, blir 60 kr. Ökning: 20 procent.

Cykel barn*, enkel: nu 50 kr, blir 30 kr. Minskning: 30 procent.

* 6 till 16 år.

Cykel barn 0-5 år, enkel: nu 50 kr, blir 0 kr. Minskning: 100 procent.

Grupp barn, enkel: nu 22,50 kr, blir 40,50 kr. Ökning: 80 procent.

Grupp vuxen, enkel: nu 67,50 kr, blir 81 kr. Ökning: 20 procent.

Publicerad 06 March 2019 18:13