Nyligen lämnade före detta SD-politikern Ulf Carlsson partiet för att istället gå med i Moderaterna. Då kritiserade han sitt före detta parti hårt, nu får han i sin tur kritik från före detta nämndskollegor.

Nyligen lämnade före detta SD-politikern Ulf Carlsson partiet för att istället gå med i Moderaterna. Då kritiserade han sitt före detta parti hårt, nu får han i sin tur kritik från före detta nämndskollegor. Foto: Faximil

SD om avhopp: ”En överenskommelse vi inte visste om”

Hemlig överenskommelse bakom konflikten enligt nämndsledamot

LANDSKRONA.

Nyligen blev det klart att före detta SD-politikern Ulf Carlsson lämnat partiet och gått med i Moderaterna. Eftersom han inte lämnar sin plats i kommunfullmäktige har Landskrona därmed fått en ny politisk vilde. Ulf Carlsson har dock inte berättat allt om bakgrunden menar före detta partikamrater.

Av
Per Eeg-Olofsson

Som Lokaltidningen tidigare skrivit om ska schismen mellan Ulf Carlsson och hans före detta partikamrater ha sin grund i en omröstning i Omsorgsnämnden i september förra året. Den gällde en motion från Socialdemokraterna om ”Det nya heltidmåttet”, som i korthet går ut på att se över möjligheten att inom omsorgen förkorta arbetstiden med bibehållen heltidslön.

Ulf Carlsson, då SD:s gruppordförande, ville rösta emot, men det ville inte övriga SD-ledamöter i nämnden. Resultatet blev att alla SD-ledamöter, inklusive Ulf Carlsson, ändå röstade för.

Just den motionen var uppe för omröstning på senaste mötet i kommunfullmäktige, och då röstade SD mot, precis som treklövern, och precis som Ulf Carlsson velat i omsorgsnämnden. Men läget var ett annat när frågan var uppe i nämnden menar Kerstin Stein Sandell (SD), ordinarie ledamot i omsorgsnämnden.

- När motionen kom upp i nämnden så var inte budget eller prognos klar. Vi såg det som en god intention och tyckte att det var värt att visa stöd för den, säger hon.

Kerstin Stein Sandell menar att en omständighet som bidragit till konflikten inte framkommit.

- Efter nämndsmötet fick vi andra SD-ledamöter i nämnden reda på från Jan-Allan Beer ((L), omsorgsnämndens ordförande, red. anm.) att han och Ulf Carlsson hade haft ett långt samtal innan nämndsmötet, där de beslutat att rösta emot.

- Det orsakade riktigt mycket irritation att efter mötet få höra från ordföranden att ”vad i hela friden håller ni på med?”. Det fanns ingenting som tydde på att det fanns en överenskommelse, och det är ju inget som gruppledaren kan göra ensam.

Efteråt kallade kommunalrådet Stefan Olsson till möte, ett möte där Ulf Carlsson inte närvarande och där en ny gruppledare valdes. ”Bortpetad” säger Ulf Carlsson om händelsen, medan Kerstin Stein Sandell menar att Ulf Carlsson själv signalerat att han ville avgå som gruppledare.

På många punkter är det ord mot ord om vad som hänt. Vad tänker du om det?

- Det blir det naturligtvis. Men man måste ändå förstå att det blir irritation om en ledamot gör överenskommelser som de andra inte känner till, säger Kerstin Stein Sandell.

Publicerad 12 March 2019 16:30