Än har det inte hänt så mycket på de cirka 14 hektar mark som kommunen köpt av Syngenta för att göra företagspark. Här är ”Slottet” i parkområdet.

Än har det inte hänt så mycket på de cirka 14 hektar mark som kommunen köpt av Syngenta för att göra företagspark. Här är ”Slottet” i parkområdet. Foto: Landskrona stad.

Företagsområdet vid Säbyholm: inte mycket har hänt

Bostäder med i planerna för området som nu ska få detaljplan

LANDSKRONA. För två år sedan köpte Landskrona stad 14 hektar mark av växtförädlingsföretaget Syngenta vid Säbyholm, för att på sikt göra en företagspark. Men än finns inga företag klara för att sköta driften av området.

Av
Jonas Lundin

Det var i april 2017 som Landskrona stad köpte cirka 14 hektar mark vid Säbyholmsvägen för 20 miljoner kronor av fröförädlingsföretaget Syngenta. Målet var att på sikt skapa en företagspark på området, som skulle skötas av en privat aktör.

Men vad har hänt så här två år senare?

– Kommunen bildat ett bolag som har förvärvat den marken. Marken ligger i ett utvecklingsbolag som heter Hillehögs företagspark AB. Tanken är nu att vi ska kunna gå till byggnadsnämnden och få ett uppdrag att påbörja planeringsarbetet för utvecklingen av företagspark kombinerat med bostäder, och öppna upp för olika typer av verksamheter, dels i befintliga byggnader men framförallt och kunna komplettera med nya volymer i området, säger Johan Nilsson, stadsbyggnadschef.

När kan detaljplan vara färdig?

– Det går inte att uppskatta i dagsläget men inom det absolut närmaste kommer vi att kunna få ett uppdrag så att vi formellt kan påbörja planeringsarbetet. Det kommer vi prioritera under 2019.

Det är Christian Alexandersson som är vd för Hillehögs företagspark AB.

– Vi letar partner för att se hur vi ska kunna ta oss an området. Det är väldigt stort. Vi tittar också på att etappindela. Vi tittar naturligtvis också på att sköta de fastigheter som är där idag så att vi kan få igång dem också, säger Christian Alexandersson.

Har ni några intressenter klara redan?

– Nej, det har vi inte.

Kommunen har även planer på ett nytt företagsområde norr om DSV. Konkurrerar inte kommunen med sig själv om man vill göra en företagspark även vid Säbyholm?

– Det är olika typer av mark. Här tänker vi bostäder i kombination företagspark, mer kontor och bostäder i förening. Norr om DSV är det logistikmark på ett helt annat sätt.

Publicerad 25 March 2019 09:00