Jällabjär heter kullen sydöst om Röstånga som syns i bilden. Den är naturreservat och räknas som en av Skånes tystaste miljöer. Blir dagbrottet för kaolinbrytning vid Billinge fälad verklighet, så blir det sannolikt inte så tyst längre.

Jällabjär heter kullen sydöst om Röstånga som syns i bilden. Den är naturreservat och räknas som en av Skånes tystaste miljöer. Blir dagbrottet för kaolinbrytning vid Billinge fälad verklighet, så blir det sannolikt inte så tyst längre. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Långdraget kaolinärende dröjer ytterligare en månad

Dag för avgörande har flyttats fram

LANDSKRONA. Mark- och miljööverdomstolens domslut i kaolinärendet skjuts upp till den 30 april.

Av
Jonas Lundin

Det var i slutet av januari som Mark och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt höll domstolsförhandlingar i det långdragna kaolinärendet på Hotel Öresund i Landskrona. Det var sagt att domen skulle vara färdig den 26 mars klockan 11, men det tycks som att Röstånga- och Billingeborna får vänta ytterligare en månad på besked. Dag för avgörande har flyttats till den 30 april klockan 11.

– Det har helt enkelt inte hunnits med. Vi har så många mål. Det är bara ett mål av många. Det finns inget annat skäl. Det ska bara hinnas med att skrivas helt enkelt, säger Roger Wikström, hovrättsråd vid Mark och miljööverdomstolen.

Publicerad 25 March 2019 16:20