Nu börjar arbetet på Östergatan igen. Denna gång är det dock inte avloppsrör som ska bytas, utan en uppsnyggning av gatan med ny markbeläggning, nya bänkar, ny belysning med mera.

Nu börjar arbetet på Östergatan igen. Denna gång är det dock inte avloppsrör som ska bytas, utan en uppsnyggning av gatan med ny markbeläggning, nya bänkar, ny belysning med mera. Foto: Per Eeg-Olofsson

Östergatan och Järnvägsgatan ska få grönska, belysning och sittplatser

Nytt byggstök väntar prövade handlare i centrum

LANDSKRONA.

Under måndagen påbörjades tredje och sista etappen av omgörningen av gågatorna i centrum. Denna gång är det först Östergatan och sedan Järnvägsgatan som ska lyftas med ny gatubeläggning, grönska, sittplatser, cykelställ och belysning. Men det betyder även nytt byggstök för redan hårt prövade cityhandlare.

Av
Per Eeg-Olofsson

I de två första etapperna var det Rådhusgatan, Nygatan och Stora Norregatan som blev omgjorda, bland annat med ny markbeläggning i gult tegel. Det har även blivit fler planteringar, fler sittplatser, cykelställ och bättre belysning.

Planerna för gågatedelen av Östergatan och för Järnvägsgatan ser liknande ut.

- Det blir samma beläggning på de andra gågatorna, med gult marktegel, säger kommunens stadsmiljöchef Tora Broberg.

Så här ser Östergatan ut efter omgöringen i arkitektbyråns visionsskiss.

Så här ser Östergatan ut efter omgöringen i arkitektbyråns visionsskiss. Illustration: Tengbom arkitekter

På Östergatan blir det också nya sittplatser, ny belysning och ny grönska i form av planteringslådor med både perenner och träd. När det gäller Järnvägsgatan är inte planerna lika omfattade.

- Där byter vi inte markbeläggningen. Men det blir fler planteringar, cykelställ och sittplatser. Bland annat blir det ett trädäck i höjd med platanerna, ungefär mitt på gatan, säger Tora Broberg.

Först ut i etappen blir Östergatan. Där räknar Tora Broberg att arbetet är färdigt kring månadsskiftet maj/juni. Hela projektet ska vara klart i slutet av juni enligt plan.

- På Östergatan försöker vi bli klara så fort som möjligt för att inte påverka handeln. Men just nu är det långa väntetider på gatutrustningen vi ska montera, så den delen kan dra ut på tiden.

Nu blir det åter byggarbete utanför butikerna på Östergatan. Har ni fått några reaktioner från handlarna?

- Att vi påbörjar arbetet igen kommer inte som en överraskning för handlarna. Vi har haft en bra dialog. Det har gått förhållandevis bra att berätta att vi inte kan göra det här arbetet utan att påverka antingen julen eller sommaren. Det är det enda sättet att göra det. Butikerna blir mycket mer tillgängliga nu än när NSVA grävde, markarbetet gör vi i etapper längs gatan.

Även Järnvägsgatan får en omgörning. Här byts dock inte markbeläggningen, men det blir ny grönska och sittplatser. Bland annat ett trädäck vid platanerna (träden) som erbjuder vila.

Även Järnvägsgatan får en omgörning. Här byts dock inte markbeläggningen, men det blir ny grönska och sittplatser. Bland annat ett trädäck vid platanerna (träden) som erbjuder vila. Foto: Per Eeg-Olofsson

I samband med att Östergatan och Järnvägsgatan förnyas påbörjas även andra projekt. Det ska läggas sten framför teatern i en ny ”piazza” och vägbanan i kurvan vid teatern kommer breddas.

- Vi har fått synpunkter från Nobina om att det är svårt att mötas i kurvan, särskilt för två bussar. Så vi passar på att bredda där, säger Tora Broberg.

Tidigare har stadsmiljöavdelningen haft planer på att installera automatiska pollare som kan sänkas ned i marken på gågatorna. Men några sådana finns ännu inte på plats.

- Nej, det är något vi hoppas kunna förverkliga. Vi tittar på vad som skulle vara lämpliga ställen för att komma till rätta med olovlig trafik, säger Tora Broberg.

Publicerad 26 March 2019 09:00