Sedan 2016 har förskolepaviljongen stått vid idrottsplatsen i Billeberga, men snart ska den bort.

Sedan 2016 har förskolepaviljongen stått vid idrottsplatsen i Billeberga, men snart ska den bort. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Dyr förskolepaviljong ska bort

Billebergabarn får åka till Tågarp

BILLEBERGA. Sedan 2016 har det varit förskoleverksamhet i en paviljong vid idrottsplatsen i Billeberga. Men nu ska den bort. Istället får barnen plats på Alfabo i Tågarp.

Av
Jonas Lundin

– Hyresavtalet på den paviljongen upphör. Utifrån att vi inte fyller paviljongen och samtidigt som vi dessutom har tomma platser på Alfabo i Tågarp, så har vi valt att inte förlänga avtalet på paviljongen. Vi kan inte ha två halvtomma lokaler i två olika tätorter, säger Hans Dahlqvist, utbildningschef i Svalövs kommun.

En paviljong kostar för kommunen cirka 30 000 kronor per månad.

– Generellt sett är paviljongerna en dyr lösning. Eftersom vi inte fyller paviljongerna och inte heller fyller Alfabo, så blir det extra dyrt.

Lokaltidningen har tidigare skrivit om att det är trångt på förskolorna i Svalövs tätort. Där hoppas Hans Dahlqvist att det ska finnas en lösning på plats till höstterminen.

Torbjörn Ekelund (L), ordförande i bildningsnämnden, berättar att det finns en politisk samsyn att försöka minimera antalet paviljonger.

– Om det finns kapacitet på en förskola som står tom i kommunen, så ska vi så långt det är möjligt försöka få bort de dyra paviljongerna. De suger ut så mycket resurser ur förskolan.

– Det är bättre att få in barnen på en permanent förskola istället för paviljonger som är tillfälliga lösningar, det är bättre för barnen.

Publicerad 26 March 2019 09:00