Sedan 2015 har tre olika anställda inom Landskronas Individ- och familjeförvaltning sökt och läst uppgifter som de inte har behörighet till. Senast var det i december förra året.

Sedan 2015 har tre olika anställda inom Landskronas Individ- och familjeförvaltning sökt och läst uppgifter som de inte har behörighet till. Senast var det i december förra året. Genrebild: Adobe Stock

Tredje gången som socialen-anställda snokat i journaler

I somras drabbades 130 Landskronabor

LANDSKRONA.

Sedan 2015 har tre anställda inom Individ- och familjeförvaltningen läst journaler som de inte har behörighet till. Alla tre har polisanmälts och blivit av med jobbet. I somras var det hela 130 journaler som lästes av en nyfiken anställd.

Av
Per Eeg-Olofsson

Mottagningen Vuxna inom Landskrona stads Individ och familjeförvaltning är den avdeling som tar emot alla ärenden som gäller vuxna, till exempel ekonomiskt bistånd, missbruk, våld i nära relationer med mera.

Där skedde det senaste dataintrånget i december förra året, då en vikarie läste en journal som denne inte hade behörighet till. Den anställde avslöjades i en av de slumpvisa kontroller av de anställdas sökningar i journalsystemet som förvaltningen gör. Men det var inte första gången någon anställd brutit mot både lag och det sekretessavtal som man skriver på som anställd. Anställda har blivit påkomna, avskedade och polisanmälda även 2015 och i somras.

- Det är tre helst isolerade fall där en anställd har begått dataintrång mot kommunen, men även kränkt den enskildes integritet, säger Carina Jording, biträdande chef på Individ och familjeförvaltingen.

- I det senaste fallet, och det från 2015, handlar det om att man gått in och tittat mer ingående på en enskild journal, för någon som man känner.

- Fallet från i somras är lite annat, där har personen tittat i minst 130 journaler utan behörighet. Men vederbörande verkar inte ha gjort någon genomgång av dem.

Mer en nyfikenhet på vilka som finns i förvaltningens journalsystem?

- Ja, så skulle man kunna tolka det.

De 130 registrerade slagningarna i journalsystemet har gjorts under cirka ett års tid.

Alla tre fallen av dataintrång har polisanmälts av förvaltningen, fallet från 2015 lades ned av polisen utan åtgärd. Med den senaste polisanmälan har inget hunnit hända, och det omfattande fallet från i somras är fortfarande under utredning.

Det omfattande intrånget i 130 journaler har betytt mycket merarbete för förvaltningen.

- Alla drabbade har kontaktats. Vi har också bett alla om ett skriftligt medgivande om att vara del av polisanmälan, vilket de flesta gett, säger Carina Jording.

Vilka reaktioner har ni fått från de drabbade?

- Man blir oroad, tycker att det är obehagligt och man blir också arg. När det gäller fallet i somras så är det också många som känner lättnad eftersom det är så många som drabbats, eftersom det inte upplevs som lika personligt.

Vilka åtgärder har ni vidtagit?

- Vi har egentligen alla verktyg på plats redan. Den enskilde medarbetaren har bara tillgång till den delen av systemet som man arbetar med. Om man till exempel jobbar med ekonomiskt bistånd är det den delen man kommer åt. Men ibland behövs möjlighet att komma åt andra delar. Vi har lagstiftningen, vårt eget regelverk, sekretessförsäkran, rutiner och möjlighet att spåra sökningar. Men ytterst bygger det på att den enskilde medarbetaren håller sig till regelverket. Med polisanmälan och avsked tycker jag att vi varit tydliga med det.

Publicerad 27 March 2019 10:58