OP Gruppens verksamhet i Billeberga som ska flytta till Kronan säljer och reparerar maskiner för återvinning.

OP Gruppens verksamhet i Billeberga som ska flytta till Kronan säljer och reparerar maskiner för återvinning. Foto: OP Gruppen

Maskinserviceföretag flyttar från Billeberga till Kronan

Vill få bättre "skyltläge"

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. Inom koncernen OP Gruppen finns flera företag som bland annat säljer lantbruksmaskiner och bygger om timmerlastbilar. Även försäljning och service av maskiner för återvinning ingår i verksamheten, i Billeberga har koncernen en anläggning för detta.

Nu ämnar OP gruppen att flytta den verksamheten, med ett 30-tal anställda, från Billeberga till verksamhetsområdet Kronan. Där vill koncernen köpa cirka 28 000 kvadratmeter mark från Landskrona stad för sju miljoner kronor. Ärendet kommer behandlas på nästa möte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 april. På tomten vill OP Gruppen bygga en försäljningshall för återvinningsmaskiner och en verkstad för reparationer.

– Kronans läge vid E6 är avgörande för oss. Genom att flytta vår anläggning till Landskrona kommer vi att få ett bättre skyltläge för våra produkter samtidigt ser vi tillgång till framtida personal lite enklare när vi har Landskrona stad så nära, säger Mats Olofsson, vd för OP Gruppen, i ett pressmeddelande.

Publicerad 28 March 2019 09:44