Det kommer vara möjligt att ta nya prover och sanera marken på Kopparhögarna innan år 2021 tror mark- och exploateringschefen Marie-Louise Svensson. Om det blir en ny version av de omstridda arrendeavtalen är dock ovisst.

Det kommer vara möjligt att ta nya prover och sanera marken på Kopparhögarna innan år 2021 tror mark- och exploateringschefen Marie-Louise Svensson. Om det blir en ny version av de omstridda arrendeavtalen är dock ovisst. Foto: Landskrona stad

MEX-chef: ”De tiderna tror vi att vi ska klara av”

Nu har kommunen ett och ett halvt år att ta prover och sanera marken på Kopparhögarna

LANDSKRONA.

Med miljönämndens beslut får kommunen i praktiken ett och ett halvt år på sig att göra nya provtagningar och sanera marken på Kopparhöarna. Möjligt tror mark- och exploateringschefen, som dock inte kan ge besked om hur det blir med nya arrendeavtalen.

Av
Per Eeg-Olofsson

Senast den 31 maj måste stadsbyggnadsförvaltningen redovisa en plan för ny provtagning på området. Och den 30 september ska en plan för åtgärder redovisas.

- De tiderna tror jag att vi ska kunna klara av, säger kommunens mark- och exploateringschef Marie-Louise Svensson.

- Vi kommer kontakta konsulten omgående för att ta fram en ny provtagningsplan. Men vi kommer få rappa på lite, sedan kommer ju sommarsemestrarna.

Som Lokaltidningen tidigare skrivit om har osäkerheten kring Kopparhögarnas framtid skapat en konflikt mellan markägaren kommunen och kolonisterna. Runt 190 av de 560 kolonisterna på området har vägrat skriva under det nya arrendeavtal som skulle börja gälla i år. Det är en skrivning i avtalet om återtagande av marken, utan kompensation för de stugor som står där, som står i centrum.

Hur den konflikten påverkas av de nya beskeden från miljönämnden vågar inte Marie-Louise Svensson uttala sig om.

- Det nya arrendeavtalet ligger för närvarande hos arrendenämnden och frågan är ännu inte avgjord. Avtalet är uppe hon nämnden som två olika ärenden.

Kan det bli en ny version av avtalet?

- Vi avvaktar arrendenämndens beslut och gör ingenting dessförinnan.*motsvarar hyresnämnden.

Publicerad 29 March 2019 15:00