Skånetrafiken ska spara på tidigare och sena turer.

Skånetrafiken ska spara på tidigare och sena turer. Foto: Mostphotos

Beslut om indragna busslinjer står sig

Men priset på månadskort höjs inte i Landskrona

LANDSKRONA/SVALÖV. Tidigare har Lokaltidningen skrivit om Skånetrafikens planerade neddragningar på olika busslinjer efter sommaren. Men det förslaget sköts upp för att Skånetrafiken skulle få mer tid för dialog med kommunerna. Nu har kollektivtrafiknämnden klubbat igenom samma neddragningar.

Av
Jonas Lundin

Det var inför kollektivtrafiknämndens beslut i februari om internbudget 2019 som det fanns besparingsförslag om att dra in turer på ett 60-tal busslinjer över hela Skåne. Det gällde främst tidiga och sena turer med få resenärer. En del kommunpolitiker på olika håll i Skåne, bland annat Svalövs kommunstyrelseordförande, Fredrik Jönsson (C), höjde sina röster mot vad de uppfattade som en bristande dialog från Skånetrafikens sida. I Landskrona/Svalöv-trakten, så skulle neddragningsplanerna beröra vissa turer på linjerna 230 Billesholm-Svalöv-Teckomatorp, 243 Röstånga-Svalöv och 260 Ekeby-Tågarp-Landskrona.

Men på mötet den 8 februari beslöt politikerna i kollektivtrafiknämnden att skjuta upp beslutet för att få mer tid för dialog med kommunerna. Men på senaste mötet den 29 mars tog de ändå beslutet att klubba igenom neddragningarna.

Det ger sammanlagda besparingar på nästan 19,5 miljoner kronor.

Inför mötet i kollektivtrafiknämnden förslog alliansstyret att Skånetrafikens månadskort skulle höjas med 100 kronor i flera mindre skånska städer, bland annat Landskrona. Det var något som oppositionen röstade nej till. Då förslog alliansen en inte lika stor avgiftshöjning för resenärer i både mindre och större städer, vilket oppositionen också röstade nej till.

– Det innebär att vi måste hitta pengarna någon annanstans, säger Torbjörn Ekelund (L), ersättare i kollektivtrafiknämnden.

De planerade neddragningarna på busslinjerna står sig alltså, enligt kollektivtrafiknämndens beslut. Men det finns fortfarande möjligheter att göra justeringar i dialog med kommunerna, menar Torbjörn Ekelund.

– Det är inte hugget i sten även om internbudgeten är tagen. Hittar man i en kommun ett annat alternativ, så finns det möjligheter att ändra de turerna vi beslutat om idag, men det kräver att det alternativet ger samma ekonomiska resultat, säger han och fortsätter:

– Det finns en extra beslutspunkt där vi gav Skånetrafiken i uppdrag att fortsätta dialogen med kommunerna som kommit egna förslag på alternativa neddragningar. Med dagens beslut ger en uppmaning att ta kontakt med alla kommuner, gå igenom förslagen med dem och titta på de förslagen.

Det här innebär bussneddragningarna för Landskrona/Svalöv:

- Linje 230, Billesholm-Svalöv-Teckomatorp: turen från Svalöv klockan 4.37 och från Teckomatorp klockan 5.05 tas bort.

- Linje 243, Röstånga-Svalöv: Borttagning av turen från Röstånga mot Svalöv klockan 6.08 och från Svalöv mot Röstånga klockan 5.28

- Linje 260, Ekeby-Tågarp-Landskrona: utglesning från timmes- till varannantimmestrafik mellan klockan 9 och 14. Borttagning av turen från Ekeby mot Landskrona klockan 5.22 och från Landskrona mot Ekeby klockan 6.47 liksom turen från Ekeby klockan 19.22 och från Landskrona klockan 20.46.

Publicerad 30 March 2019 09:00