Lärarförbundet Svalövs ordförande Lina Magnusson och vice ordförande Lotta Magnusson, hoppas att förvaltningens handlingsplan för att lyfta Svalövs skolor ska ge önskad effekt. ”Kan man hålla fast och jobba efter det så kan det nog ge resultat på sikt, att det kan bli den här röda tråden, där man alla vill åt samma håll, säger Lotta Magnusson.

Lärarförbundet Svalövs ordförande Lina Magnusson och vice ordförande Lotta Magnusson, hoppas att förvaltningens handlingsplan för att lyfta Svalövs skolor ska ge önskad effekt. ”Kan man hålla fast och jobba efter det så kan det nog ge resultat på sikt, att det kan bli den här röda tråden, där man alla vill åt samma håll, säger Lotta Magnusson. Foto: Jonas Lundin

Tuff arbetsbelastning ett problem för lärarna

Lärarförbundet: ”Behövs en röd tråd genom hela verksamheten”

SVALÖV. Hög arbetsbelastning är ett stort problem för lärarna. Det måste bli bättre för att Svalövs skolor ska kunna lyftas igen, menar företrädare för Lärarförbundet i Svalöv.

Av
Jonas Lundin

För ett par veckor sedan skrev vi om att de kommunala skolorna har halkat ner till plats 269 av landets 290 kommuner i SKL:s kvalitetsgranskning Öppna jämförelser. Andelen gymnasiebehöriga på Linåkerskolan har sjunkit med cirka tio procentenheter från läsåret 2015/16 till 2017/18. Hans Dahlqvist, utbildningschef, och Torbjörn Ekelund (L), ordförande i bildningsnämnden, presenterade vid en pressträff en handlingsplan och åtgärdspaket för att lyfta Svalövs skolor igen. Till våren 2021 ska de ligga på topp 75 i Sverige, är målet.

Vi har också träffat rektorer och elever på Linåkerskolan för att få deras åsikt om läget. Nu har turen kommit till Lärarförbundet Svalöv som har drygt 250 medlemmar.

Linåkerskolan sticker inte ut vad gäller arbetsmiljö och belastning för lärare, av vad som kommit facket till del, berättar ordförande Lina Magnusson.

– Det handlar mycket om den röda tråden genom hela systemet, att den behöver bli tydligare. Det känns som att man ändå tar steg i det att göra det tydligare, men det tar kanske lite för lång tid, säger Lina Magnusson.

Mycket handlar om lärarnas arbetsbelastning i form av en ökad administration.

– Det går ner på individnivå nästan, man kan inte se längre än vad man måste göra i sitt klassrum. Det är så sjukt mycket mer än att undervisa som man håller på med under veckorna. Att då ta ett steg bakåt och titta på någon sorts helhet, vem ska orka det?

Hon tar upp ett exempel från en förskola i kommunen.

– Där handlar det om brist på planeringstid för pedagogerna. Man har en timme enskild planering och en timme gemensam planering i veckan. Sammantaget två timmars planering i veckan som förskollärare för att följa läroplanen. Det går ju inte. Har vi kommit dit i förskolan att vi inte ens har tid att planera vad vi ska göra med barnen för att fylla de här målen, hur ska vi kunna fylla dem med nya då?

Hög arbetsbelastning märks också på annat sätt.

– Jag vet ett par stycken som gått i pension lite i förtid för att komma tillbaka som vikarier för att slippa all dokumentation och planering och alla krav utan bara få ta hand om barnen. Att det ska behövas, att man ska behöva gå i pension för at man ska kunna komma tillbaka till sitt jobb och göra det man egentligen ville göra…, säger Lina Magnusson

En sak som utbildningschef Hans Dahlqvist har lyft fram är att Svalöv varit för dåligt på att stödja de resurssvaga eleverna och förlitat sig för mycket på elevassistenter. Fackrepresentanterna håller med om att det skulle behövas ett helhetsgrepp där.

– Man har inte fått till det i denna kommun. Jag tror också att man jobbat varje skola för sig, de har fått kämpa med sina problem och så har det funnits en samordnare som beviljat pengar till de assistenterna, men det har inte funnits någon röd tråd eller övergripande i det heller, säger Lina Magnusson.

– Man har gjort akuta insatser, då har det akut varit lättast att få en person som tar hand om den eleven, vilket i längden kanske inte är det bästa, säger Lotta Magnusson, vice ordförande i Lärarförbundet Svalöv.

En del i förvaltningens åtgärdspaket är ”ledarskap i lärandemiljön”. Där har en pedagog suttit med i varje klassrum för att komma med konstruktiva förslag. Rapporten är inte klar, men för Linåkerskolan handlar det bland annat om att skolan behöver tydligare lärandemål för varje elev på lektionen, berättade Linåkerskolans rektor Heléne Rosengren när vi träffade henne.

– Det är klart att det vore jättebra, men när ska du hinna? Det är inget man bara spottar ur sig som lärare, att nu ska jag bli tydligare i det. Jag kan hålla med om att om att ska vi ha en högre måluppfyllelse, så måste vi ha tydligare sätt att jobba mot målen. Men när och hur ska man som enskild lärare få till det?, säger Lina Magnusson.

Publicerad 01 April 2019 11:36