Två kameror täcker in korsningen Östergatan/Bredgatan. De kamerorna är redan uppe och igång. I övervakningskamerorna maskas privatpersoners fönster, så att det inte ska gå att filma i någons bostad (se ovan). Något ljud spelas heller inte in. Det som händer på platserna spelas in och sparas en tid. Polisens regionledningscentral kan också i realtid följa vad som händer. Det kan även poliser i yttre tjänst göra via sina mobiltelefoner.

Två kameror täcker in korsningen Östergatan/Bredgatan. De kamerorna är redan uppe och igång. I övervakningskamerorna maskas privatpersoners fönster, så att det inte ska gå att filma i någons bostad (se ovan). Något ljud spelas heller inte in. Det som händer på platserna spelas in och sparas en tid. Polisens regionledningscentral kan också i realtid följa vad som händer. Det kan även poliser i yttre tjänst göra via sina mobiltelefoner. Foto: Polisen

Här sätter Polisen upp övervakningskameror

Kameror ska hjälpa Polisen få bukt med sprängningar

LANDSKRONA. Sprängningar och skjutningar är inte obekant för Landskronaborna. Som en hjälp att komma till rätta med det har Polisen satt upp två övervakningskameror på Öster, som redan är igång. Ytterligare tio kameror ska sättas upp i Karlslund/Norrestad inom några veckor.

Av
Jonas Lundin

– Vi har haft kraftiga sprängattentat på Öster. Senast för ett par veckor sedan så hade vi en skjutning där. Vi har också problem med öppen narkotikahandel. Karlslund är klassat som ett av de särskilt utsatta områdena i Sverige. Vi har haft sprängningar och skjutningar där också för inte så länge sedan. Där sker också öppen narkotikahandel som vi vill få bukt med. Det är det sista utsatta området i Region Syd som får upp kameror, säger Christian Nordin, ställföreträdande chef lokalpolisområde Landskrona.

Polisen har sedan augusti förra året möjlighet att fatta beslut om kameraövervakning på offentliga platser i 90 dagar, utan att söka om tillstånd om det. Tidigare var tidsgränsen för sådan 30 dagar

– Det är 90-dagarsbeslut som ligger på både Öster och Karlslund. Sedan kommer vi och kommunen att skicka in en ansökan om permanent kamerabevakning i Karlslund. Lagen säger att de får sitta uppe och vara igång till dess Datainspektionen har beslutat om vi får lov att ha permanent kameraövervakning eller inte, säger Christian Nordin.

Två övervakningskameror har redan kommit upp på Öster. Snart ska tio till sättas upp i Karlslund/Norrestad på dessa platser.

Två övervakningskameror har redan kommit upp på Öster. Snart ska tio till sättas upp i Karlslund/Norrestad på dessa platser. Karta: Polisen/Lokaltidningen

I nuläget finns inga planer på ytterligare kameror. Övervakningskamerorna är ett effektivt verktyg för Polisen, menar Christian Nordin.

– De har en särskilt viktig roll i utredningsarbetet. Vi har exempel på när bildmaterialet utgjort bevisning i förundersökningar, vilket senare bidragit till att vi har en ökad möjlighet att lagföra gärningspersonerna, samt att avskriva personer från misstanke, som kanske misstänkts i första läget, säger han och fortsätter:

– Sedan kommer vi också att använda dem i underrättelsesyfte, när det gäller kartläggning av vissa gärningspersoner. Vi har också sett på andra ställen i landet att kameror skapar trygghet och verkar brottsförebyggande. Allmänhet som visats på platser som är kameraövervakade har vittnat om en ökad känsla av trygghet.

Här sitter Polisens övervakningskameror på Öster (i rött).

Här sitter Polisens övervakningskameror på Öster (i rött).

Publicerad 09 April 2019 15:10