Säby stationsby kan växa med upp till 20 nya villor sydväst om nuvarande bebyggelse. Då blir det ännu mer angeläget att lösa problemet med säker gångpassage in mot stan.

Säby stationsby kan växa med upp till 20 nya villor sydväst om nuvarande bebyggelse. Då blir det ännu mer angeläget att lösa problemet med säker gångpassage in mot stan. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Husbyggare köper mark till egna hus vid Säby stationsby

Men ännu är inte besvärlig trafikfråga löst

LANDSKRONA.

Säby stationsby ligger som en satellit utanför Norrestad, på andra sidan Västkustbanan. Med ett nytt markköp kan den satelliten växa med upp till 20 nya villor. Men ännu är det inte löst hur man säkert tar sig in till stan utan bil.

Av
Per Eeg-Olofsson

Staden säljer runt 1300 kvadratmeter mark strax sydväst om Säby stationsby och skriver ett exploateringsavtal med företaget Multifloor Group AB, det beslutade kommunstyrelsen på sitt senaste möte. Multifloor Group AB äger sedan tidigare angränsande mark. I samband med markköp och nytt exploateringsavtal kräver kommunen även en säkerhet från bolaget på 4,5 miljoner kronor, för att påbörja anläggandet av nya gator med mera.

Men det handlar inte om ett stort fastighetsbolag som vill bygga villor på området för att sälja. Att personerna bakom Multifloor Group AB nu köper tomtmark av kommunen handlar om att de tröttnat på att stå i kommunens kö till självbyggartomter.

- Vi är sju stycken som vill bygga hus, säger Irfan Ibrahimovic, som är styrelseordförande för bolaget.

Han berättar att tanken är att stycka av området och sälja de tomter som blir över till andra självbyggare.

- Det är vad vi hoppas på. Sedan finns det en plan B, och det är att själva bygga på tomterna för att sälja vidare.

En tidigare markägare har haft liknande planer som aldrig förverkligades, och därför finns det redan färdig detaljplan för området.

- Just att det finns färdig detaljplan är en anledning till att vi valt området, säger Irfan Ibrahimovic.

Multifloor Group AB köper mark för att bygga sju nya villor söder om Säby stationsby. Men det kan bli upp emot 20 nya villor om marken styckas av och alla tomter bebyggs (röd markering på kartan).

Multifloor Group AB köper mark för att bygga sju nya villor söder om Säby stationsby. Men det kan bli upp emot 20 nya villor om marken styckas av och alla tomter bebyggs (röd markering på kartan). Karta: Google Maps

Lokaltidningen har tidigare skrivit om hur de som bor i Säby stationsby har en besvärlig trafiksituation om de ska ta sig in mot stan på annat sätt än med bil. Enda vägen över järnvägsspåren på Västkustbanan är via en viadukt där det saknas gångbana. Den som går där hamnar obehagligt nära bilar, lastbilar och bussar. Med fler framtida invånare i Säby stationssamhälle blir inte problemet mindre.

Kommunens trafikingenjör Birthe Bunke känner till problemet.

- Jag förstår att det inte är så roligt att gå över viadukten, säger hon.

- Och visst ökar behoven i ett längre perspektiv med fler villor.

Lösningar har diskuterats berättar hon.

- Vi har tittat på att hänga på en gång- och cykelbana på viadukten, men det skulle kosta astronomiska summor, så det är inte möjligt, säger Birthe Bunke.

Istället finns förslag till en lösning som innefattar stationen och gångtunneln där som kan öppnas upp på DSV-sidan. Planerna på att öppna tunneln har funnits länge, men blivit något av en långbänk eftersom kommunen och Trafikverket inte kommit överens om vem som ska betala vad. Därifrån skulle en gång- och cykelväg kunna gå längs järnvägen mot stationsbyn.

- Det är ett guldläge för en gång- och cykelväg om gångtunneln öppnas. En gång- och cykelväg finns inte med i översiktsplanen, men vi får se till att lyfta in den i kommunens cykelplan så att den kan komma upp som ett utredningsförslag, säger Birthe Bunke.

Publicerad 12 April 2019 09:30