Annika Persson är trygghetssamordnare på Landskrona stad. Hon berättar att kommunen informerats om att en individ folkbokförd i Landskrona rest till Syrien för att ansluta sig till IS.

Annika Persson är trygghetssamordnare på Landskrona stad. Hon berättar att kommunen informerats om att en individ folkbokförd i Landskrona rest till Syrien för att ansluta sig till IS. Foto: Ritzau Scanpix

Landskronabo kan finnas i IS-läger

Kommunen underrättas om personen är på väg att återvända

LANDSKRONA.

Det är säkerhetspolisen (Säpo) som har till uppgift att spåra de svenska medborgare som rest ned till IS-kontrollerat område. En person från Landskrona har gjort det enligt Säpo – men det är långt ifrån säkert att denna återvänder.

Av
Per Eeg-Olofsson

– Informationsgången är att Säpo informerar den lokala polisen, som sedan informerar oss.

Det säger Annika Persson som är trygghetssamordnare på Landskrona stad.

– Om en kvinna, man eller barn är på väg att återvända till kommunen så kallar Säpo till ett möte, berättar hon.

Någon sådan kallelse har inte kommit, däremot har Säpo delgett kommunen viss information.

– Det vi har fått information är att det finns ett ärende med en individ som var folkbokförd i Landskrona när den reste ned.

Närmare information än så har dock inte kommunen fått, berättar Annika Persson. Landskrona stad känner alltså inte till om personen ännu är i livet, var personen i så fall befinner sig, och om denna är identifierad. Och det är inte säkert att Säpo har den informationen.

– Det är ju en rörig situation i lägren, med tusentals som saknar id-handlingar, säger Annika Persson.

– Det här är ju en nationell fråga. Kurderna trycker på de europeiska länderna och tycker att de måste ta ansvar för sina medborgare. Sedan är det frågan om rättegångar, diskussionen om krigstribunal och liknande.

En het fråga har varit återvändande IS-anhängares barn. Det finns ingen information om att den skulle vara aktuell i Landskrona berättar Annika Persson, men skulle den bli det så finns det fastlagda rutiner, menar hon.

– Då gör Säpo en Sol 14-anmälan (Socialtjänstlagen §14, red. anm.), som socialtjänsten i hemvändarkommunen får utreda. När det gäller vuxna som är misstänkta för brott så är det ju en fråga för polisen.

– Vi har en arbetsgrupp mot våldsbejakande extremism i kommunen, tillsammans med polisen bland annat. Den är på tårna nu får man säga.

Det är 41 svenska kommuner som nu varskotts om att det kan återvända svenska medborgare från tidigare IS-kontrollerat territorium (se länkad artikel). Dessa är kallade till ett informationsmöte i Stockholm den 24 april med Centrum mot våldsbejakande terrorism.

– Det känns bra att kunna utbyta erfarenheter med kommuner som redan har haft återvändare, säger Annika Persson.

Känner du att kommunen har tillräckligt med stöd och information för att kunna hantera eventuella IS-återvändare?

– Jag är ganska lugn och trygg med att det finns rutiner i fall det skulle bli aktuellt. Men det är naturligtvis jättesvårt att säga i förhand, till exempel vad som händer i fall det skulle finnas barn med i bilden.

Publicerad 12 April 2019 15:00