Centerpartiet borde ha funderat på att byta ut Fredrik Jönsson (C) som kommunstyrelsens ordförande. Det tycker kommunalrådet Angelie Fröjd (M).

Centerpartiet borde ha funderat på att byta ut Fredrik Jönsson (C) som kommunstyrelsens ordförande. Det tycker kommunalrådet Angelie Fröjd (M). Foto: Jonas Lundin/Arkiv

”Man borde stå till svars för de fel man gör”

Moderata kommunalrådet kritisk mot Centerpartiet

SVALÖV. Centerpartiet borde ha funderat på att byta ut Fredrik Jönsson (C) som kommunstyrelsens ordförande. Det tycker kommunalrådet Angelie Fröjd (M).

Av
Jonas Lundin

Det är flera skäl som poppat upp i debatten om varför det borgerliga styret spruckit: olika uppfattningar om Teckomatorpsgården, kommunstyrelseordförande Fredrik Jönssons lönesättning av kommunchefen, tillsättningen av Fredrik Jönssons sambo som projektledare för BT Kemi Efterbehandling eller en liberal SD-invit.

Moderaternas kommunalråd, Angelie Fröjd tror att det i grund och botten handlar om Teckomatorpsgården, en rejäl utbyggnad och exploatering av Teckomatorp mot nordost, som L och M hade i sina valmanifest, men som Centerpartiet ifrågasatt.

– Det var en fråga som man tog in och sa att det här ska vi hantera, men sedan har man skjutit den frågan framåt hela tiden. Sedan insåg man från Centerns sida att det blev skarpt läge och att man inte kunde fullfölja det. Jag tror att det är det som är grunden. Sedan har man försökt hitta andra anledningar för att ta bort fokus just på det, säger Angelie Fröjd och fortsätter:

– Hade vi vetat att detta skulle bli en så tuff fråga, då tror jag inte det hade varit ett alliansstyre från första början.

Moderaterna har också kritiserat lönesättningen av kommunchef Stefan Larsson. Första förslaget var att höja kommunchef Stefan Larssons lön med drygt sex procent, vilket motsvarar 5000 kronor i månaden, vilket skulle ge honom 86 650 kronor per månad. Kritiken gäller dels nivån på lönehöjningen, dels att Fredrik Jönsson ska ha utlovat denna löneförhöjning utan att ha förankrat beslutet hos personalutskottet. Det förslaget skickade dock Personalutskottet tillbaka på återremiss och nu finns ett förslag på 3500 kronor som kom upp på Personalutskottets bord fredagen den 12 april.

– Har man gett ett avtal, lagt ett bud, som sedan är bekräftat av både kommunchef, HR-chefen och Fredrik Jönsson själv, då har vi sagt att vi står inte bakom det förslaget, vi hade lagt en ram till Fredrik som inte han fullföljde, men tredje part ska inte drabbas av politiska misstag. Är det ett bud som är lagt så står vi fast, man bryter inte ett avtal.

– Däremot har vi varit jättetydliga med att när man i den rollen som Fredrik Jönsson haft, fattar beslut utanför sin delegation, då måste man stå till svars för de fel man gör. Det tycker inte vi att Fredrik har gjort.

Tycker du att Fredrik Jönsson borde ha avgått?

– Jag tycker att Centerpartiet borde ha funderat i de banorna. Jag, som företrädare för ett annat alliansparti, ska ju inte behöva be en annan kollega att avgå.

Publicerad 15 April 2019 11:00