”Det har varit fake news och ni har spridit den”, sa Svalövs kommunstyrelses ordförande, Fredrik Jönsson (C), vid en presskonferens på tisdagen till reportrarna från Lokaltidningen och Skånska Dagbladet.

”Det har varit fake news och ni har spridit den”, sa Svalövs kommunstyrelses ordförande, Fredrik Jönsson (C), vid en presskonferens på tisdagen till reportrarna från Lokaltidningen och Skånska Dagbladet. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Toppolitiker i attack mot media: ”Ni är troll”

Fredrik Jönsson vägrade ha träffar med journalistkåren

SVALÖV. Svalövs kommuns högste politiker, Fredrik Jönsson (C), kallade reportrarna från Lokaltidningen och Skånska Dagbladet för troll som sprider ”fake news”, vid en presskonferens under tisdagen. Nu vägrar han ha fler pressträffar efter mötena i kommunstyrelsen.

Av
Jonas Lundin

– Ni har varit troll. Ni har sprungit någons annans ärenden och inte dubbelkollat de uppgifter ni fått under förra veckan. Det är det som stör mig, sa Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande, till reportrar från Lokaltidningen och Skånska Dagbladet vid en presskonferens på tisdagen.

Bakgrunden är artiklar kring efterspelet om hur det borgerliga styret sprack. Det har angivits flera anledningar till det i den efterföljande debatten.

En fråga som tycks ha satt en kil i allianssamarbetet är processen kring kommunchef Stefan Larssons löneökning. Kritiken från andra politiker gäller dels nivån på lönehöjningen, dels att Fredrik Jönsson ska ha utlovat denna löneförhöjning utan att ha förankrat beslutet hos personalutskottet.

Det är något som Fredrik Jönsson har bett om ursäkt för.

– Jag har sprungit förbi PU när det gäller att förankra mitt förhandlingsutrymme med Stefan Larsson. Det är det jag har missat, har Fredrik Jönsson tidigare sagt till Lokaltidningen.

Två av hans kommunalrådskollegor i den nu spruckna alliansen, Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L), har inte bara kritiserat det. De har också ifrågasatt lämpligheten i att kommunchefen gett tjänsten som projektledare i BT Kemi Efterbehandling till Fredrik Jönssons sambo.

Till Lokaltidningen har Torbjörn Ekelund tidigare sagt:

– Sedan uppdagade jag i för några kvällar sedan att hans sambo fått en väldigt tung chefspost i kommunen utan föregående rekrytering. Vi hade väl kunnat hantera det, men uppenbarligen finns det ingen vilja från Centerpartiet att göra det, sa Torbjörn Ekelund.

På kommunstyrelsens senaste möte fanns därför en punkt där kommunchef Stefan Larsson informerade om hur tillsättningen av Fredrik Jönssons sambo gått till.

På en presskonferens efteråt gick Fredrik Jönsson sedan till attack mot reportrarna från Lokaltidningen och Skånska Dagbladet.

– Jag valde att lägga in det på dagordningen eftersom det blev sådana skriverier förra veckan. Jag kände att kommunstyrelsen ska få en korrekt bild av vad som uppfattats och inte bara någonting som är utslängt i media. Det har varit fake news och ni har spridit den, säger han och fortsätter:

– Jag hade gärna tagit HD här idag också, för det var samma diskussion om lönesättningen, som är helt felaktig. Det fanns inga beslut tagna.

Flera gånger frågar Skånskans reporter om vad det är specifikt som Fredrik Jönsson anser vara fake news. Där tar Fredrik Jönsson upp uppgifter kring lönesättningen av kommunchefer samt uppgifter kring hans sambo.

– Att man inte dubbelkollar uppgift man får utan sätter det direkt i tidningen.

– Att man säger att jag skulle ha påverkat lönesättningen av henne. Det är fake news.

Lokaltidningen: Det har vi aldrig skrivit i tidningen.

Även Skånskans reporter förnekar det.

Nu sätter Fredrik Jönsson stopp för fler pressträffar med mediakåren efter kommunstyrelsemötena.

– Jag måste markera mot er när jag tycker att ni har gjort fel. Då måste jag markera och då gör jag det på det sättet. Jag kommer inte att ha den här typen av möten med någon av er från journalistkåren i fortsättningen. Jag kommer kommunicera via andra kanaler och så får ni ta del av det på det sättet. Antingen via informationsansvarig eller när jag tycker det är lämpligt att ni får information. Jag tycker inte att ni behandlat denna fråga på ett korrekt sätt. Det måste jag få lov att tycka och det måste jag få lov att markera också, säger Fredrik Jönsson.

Per Eeg-Olofsson är ansvarig utgivare för Lokaltidningen Svalöv och Lokaltidningen Landskrona.

– Det finns ett allvarligt problem i detta när förtroendevalda väljer att strypa kontakten med media och därmed minska insynen i den demokratiska processen. De som i slutänden blir lidande är medborgarna i Svalöv, säger han om hotet att ställa in framtida pressträffar.

– Nu har ännu ett styre spruckit i en kommun med rörig kommunpolitik. Denna gång har den skett för öppen ridå. Det är självklart för oss som lokalmedia att rapportera om det, med alla aspekter av konflikten, och med möjlighet för alla parter att komma till tals. För övrigt kan jag bara konstatera att Fredrik Jönssons kritik saknar grund - det har helt enkelt inte spridits några osanna uppgifter. Det som återgetts är kritik från andra politiker i kommunen. Det är rimligt att man offentlig person förstår skillnaden.

Publicerad 17 April 2019 11:17