Öresundsgymnasiet har haft planer på ett specialinriktat Samhällsprogram för elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Men bristande intresse sätter stop för det.

Öresundsgymnasiet har haft planer på ett specialinriktat Samhällsprogram för elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Men bristande intresse sätter stop för det. Foto: Landskrona stad

Kommunen lägger ned planer på samhällsprogram för de med NPF-diagnos

Bara två har sökt till programmet

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. Landskrona stad har under en längre tid brottats med att få av kommunens niondeklassare söker gymnasieutbildningar här. Delvis som en följd av det slogs från höstterminen 2017 de två kommunala gymnasieskolorna, Alvar Gullstrand och Selma Lagerlöf, ihop till en enhet – Öresundsgymnasiet. Dock under flera tak.

I samband med omorganisationen lades även fler gymnasieprogram ned. Inför kommande läsårsstart, höstterminen 2019, har Öresundsgymnasiet velat erbjuda ett specialinriktat program för elever med neuropsykiatriska funktionshinder, exempelvis ADHD, ADD, autism eller Aspergers syndrom. Det handlar om ett nationellt förstärkt samhällsprogram för elever i den kategorin. Nu tvingas dock gymnasieorganisationen stryka de planerna, eftersom intresset varit lågt ”trots massiv informationsspridning” som det står i förvaltningens tjänsteskrivelse. Endast två elever har sökt programmet. De två eleverna kommer nu få göra ett annat val under omvalsperioden. Omvalsperioden tar slut den 25 maj, och därför har det varit viktigt att ta ett snabbt beslut.

Publicerad 01 May 2019 09:30