Det forna valtekniska samarbetet C, S, Mp, Fi och V föreslog en kraftig sänkning av Olof Röstins (M) ersättning som kommunstyrelsens förste vice ordförande förra året, ett beslut som kommunfullmäktige senare slog fast. Men det beslutet var olagligt, enligt en dom från förvaltningsrätten.

Det forna valtekniska samarbetet C, S, Mp, Fi och V föreslog en kraftig sänkning av Olof Röstins (M) ersättning som kommunstyrelsens förste vice ordförande förra året, ett beslut som kommunfullmäktige senare slog fast. Men det beslutet var olagligt, enligt en dom från förvaltningsrätten.

Domstol: Fel att sänka Röstins arvode

"Det känns bra, eftersom det var orättrådigt handlat"

SVALÖV. Kommunfullmäktige sänkte förra året Olof Röstins (M) arvode som kommunstyrelsens förste vice ordförande kraftigt. Men det var olagligt. Det slår förvaltningsrätten fast i en dom.

Av
Jonas Lundin

Politisk röra är inte en ny företeelse i Svalövspolitiken. Under förra mandatperioden sprack styret S, M och L. I början av 2018 slog Centerpartiet ihop sig med S, V, Mp och Fi, i en valteknisk samverkan och styrde Svalöv fram till höstens val.

Olof Röstin (M), som var kommunalråd i den spruckna koalitionen, kunde sitta kvar som kommunstyrelsens förste vice ordförande, eftersom majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige inte hade ändrats.

Det nya styret föreslog, och kommunfullmäktige beslutade, att sänka Olof Röstins arvode från 25 procent till 4 procent av inkomstbasloppet som kommunstyrelsens förste vice ordförande. Det motsvarar en sänkning från 15 625 kronor till 2500 kronor. Sänkningen var tidsbegränsad under perioden den 1 mars till den 31 december 2018.

- Detta var en del av det nya politiska styret den 1 mars i fjol. Olof avgick ju inte från sin post, som förste vice ordförande. Utifrån det att han valde att sitta kvar, så såg vi ingen annan möjlighet än att sänka arvodet för den tjänsten, i och med att den inte skulle finnas kvar i den formen. Han skulle avgått enligt de demokratiska principerna men han valde att inte göra det. Då såg vi ingen annan utväg än att sänka arvodet, säger Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

I slutet av oktober valde så kommunfullmäktige ett nytt styre i Svalövs kommun, en renodlad borgerlig allians, utan Olof Röstin som kommunalråd.

Sänkningen av hans arvode förra året var dock olaglig. Det slår Förvaltningsrätten i Malmö fast i en dom.

- Det känns bra, eftersom det var orättrådigt handlat, säger Olof Röstin.

I domen står det: ”Rätten bedömer att fullmäktige, genom att sänka årsarvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande utan föregående ändring i sitt regelverk, har fattat beslut i strid med 4 kap. 16 § andra stycket kommunallagen. Vad kommunen anfört om att förste vice ordföranden inte längre tillhörde majoriteten och att arbetsuppgifterna, utan någon närmre motivering, skulle motsvara uppdraget som vice ordförande i en facknämnd föranleder ingen annan bedömning.”

Domen betyder att Svalövs kommun nu kan tvingas betala ut mellanskillnaden i arvode som Olof Röstin inte fått efter beslutet om sänkningen.

Michael Andersson, administrativ chef i Svalövs kommun skriver i ett mejl: ”Om domen vinner laga kraft, undanröjs beslutet i KF. Därmed är arvodet för mars till oktober på den tidigare nivån. Det skulle innebära att ett för lågt belopp är utbetalt, och att det måste korrigeras.”

Det rör sig om cirka 100 000 kronor som Olof Röstin då skulle ha fått ut för lite.

Bakom överklagan står Torbjörn Ekelund (L).

– Det var två huvudskäl till att jag överklagade. Min allmänna syn på att man inte ska behandla människor orättvist, jag tyckte att de behandlade Olof Röstin orättvist. Jag läste själv vad som stod i kommunallagen, att om en kommun ger arvoden så måste de vara rättvisa, liknande uppdrag ska ha liknande storlek på arvode. Man ska inte hålla på och trixa med arvoden som jag uppfattar att man gjorde, säger Torbjörn Ekelund.

Tiden för överklagan till Kammarrätten, som är nästa instans, är tre veckor. Det är oklart om kommunen väljer att överklaga det.

- Vi har inte kommit så långt i diskussionerna ännu, säger Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande, när Lokaltidningen pratar med honom på fredagen.

Publicerad 03 May 2019 11:25