Det är 13 träd, de flesta lindar, längs Erikstorpsvägen som länsstyrelsen vill skydda. Återstår att se om det tvingar kommunen att rita om detaljplanen – nu ska frågan prövas i högre instans.

Det är 13 träd, de flesta lindar, längs Erikstorpsvägen som länsstyrelsen vill skydda. Återstår att se om det tvingar kommunen att rita om detaljplanen – nu ska frågan prövas i högre instans. Foto: Per Eeg-Olofsson

Lindar vid Erikstorpsvägen kan sinka byggande i Norra Borstahusen

13 träd kräver ändrad detaljplan menar länsstyrelsen

LANDSKRONA. På gamla campingen, eller Strandbyn som nya området heter, är det snart fullt. Närmast Hälsingborgsvägen har det också börjat byggas. Nu är det området som kallas Strandstaden som står på tur för byggande. Men 13 träd längs Erikstorpsvägen kan försena det hela – länsstyrelsen kräver ändrad detaljplan för att skydda en allé vid Erikstorpsvägen.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det rör sig om elva lindar och två popplar, planterade under 1960- eller 70-talen. Det skriver Landskronaposten/HD som var först med att rapportera om det oväntade hindret för utbyggnaden i Norra Borstahusen. Enligt gängse ordning har länsstyrelsen tagit del av förslaget till ny detaljplan för området Strandstaden, som fullt utbyggt kan rymma runt 550 bostäder. Och på en punkt kan inte länsstyrelsen godkänna planen – nämligen att allén längs Erikstorpsvägen tas bort. Träden är värdefulla både ur ett biologiskt och kulturhistoriskt perspektiv menar länsstyrelsen.

Flytta träden är inget alternativ, konstaterar myndigheten, eftersom 11 av de 13 träden är i för dåligt skick för att klara en flytt. Återstår alltså att göra om detaljplanen, vilket länsstyrelsen förordar.

Här ligger trädallén som nu blivit föremål för myndighetsbeslut.

Här ligger trädallén som nu blivit föremål för myndighetsbeslut. Karta: Google Maps

Det är dock inget svar som kommunens stadsplaneavdelning låter sig nöjas med. Kommunen har överklagat länsstyrelsens beslut till högre instans med hänvising till att byggprojekt kan försenas.

– Vi vill pröva detta i högre instans för att nyttja kvartersstrukturen på bästa sätt, säger stadsbyggnadsdirektör Johan Nilsson till Landskronaposten/HD.

Tidigare har landets länsstyrelser varit frikostiga med att ge dispens från skyddet av trädallér om de står i en stadsmiljö. Men en dom från förra året har gett en ny praxis. En dispens är vad kommunen har hoppats på i förlaget till detaljplan, men redan innan länsstyrelsen svarat har nya träd i en allé parallell med den gamla planterats. Kommunen har även planterat träd i det nyanlagda grönområdet längs Säbybäcken där golfbanan tidigare låg.

Ett antal nya träd har redan planterats, både parallellt med den allén, och i grönområdet vid Säbybäcken.

Ett antal nya träd har redan planterats, både parallellt med den allén, och i grönområdet vid Säbybäcken. Foto: Per Eeg-Olofsson

Publicerad 09 May 2019 08:30