Månsabo kan bli lösningen på trängseln på förskolorna i Svalövs tätort.

Månsabo kan bli lösningen på trängseln på förskolorna i Svalövs tätort.

Månsabo kan lösa förskoleträngseln i Svalövs tätort

"Snabb, billig och praktisk lösning"

SVALÖV. Lokaltidningen har tidigare skrivit om att det är trångt på förskolorna i Svalövs tätort. Svalövsföräldrar får köra till förskolan Alfabo i Tågarp med sina barn. Nu kan en lösning vara vid handen, nämligen på Månsabo i Svalöv.

Av
Jonas Lundin

På en del av gamla Månsaboskolan har intilliggande Linåkerskolan en resursskola med rätt så få elever, berättar Hans Dahlqvist, utbildningschef.

– Det är en yta där vi skulle kunna få mellan 20 och 30 barn. Det skulle innebära väldigt få ingrepp i lokalen, den är i stort sett färdig att flytta in i. Det skulle vara en snabb, billig lösning och det skulle göra att vi skulle lösa platsbristen i Svalövs tätort i det korta perspektivet.

Vad skulle hända med eleverna på resursskolan?

– Resursskolan har också lokaler i den änden av huset där föreningarna befinner sig. De lokalerna använder de inte idag. Istället för att använda de lokaler som de nyttjar idag, så är det min tanke att de skulle använda de lokalerna som de redan har tillgång till, men inte använder i den andra änden av huset, säger Hans Dahlqvist.

Föreningarna ska inte påverkas alls, menar han.

Förslaget till lösning tilltalar Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.

– Det skulle vara fantastiskt, då detta är lokaler som kommunen redan nu hyr och betalar för. Det blir inga dramatiska kostnadsökningar. Dessutom skulle de enligt uppgift kunna gå att ta i besittning i slutet av augusti, därmed behöver man inte hyra några fler paviljonger, säger Torbjörn Ekelund (L).

Publicerad 09 May 2019 09:00