Tre fjärdedelar av Lantlyckan är snart tingat med markanvisningsavtal. De senaste spelararna in är de kommunala bolagen Svalo/Svabo.

Tre fjärdedelar av Lantlyckan är snart tingat med markanvisningsavtal. De senaste spelararna in är de kommunala bolagen Svalo/Svabo. Foto: Marten van de Haak/Arkiv

Snart är tre fjärdedelar av Lantlyckan tingad

Kommunala bostadsbolagen ger sig in i leken

SVALÖV. Först kom HSB/Midroc, sedan kom Åstorpsföretaget Fastighets AB 3hus. Nu träder även de kommunala företagen AB Svalövsbostäder och AB Svalövslokaler in på banan och tecknar markanvisningsavtal med Svalövs kommun angående mark på Lantlyckan.

Av
Jonas Lundin

HSB/Midroc och Fastighets AB 3hus har sedan tidigare markanvisningsavtal på vardera cirka en hektar av Lantlyckan. Nu skriver även AB Svalövslokaler och AB Svalövsbostäder markanvisningsavtal med Svalövs kommun. Markanvisningen innebär att de två kommunala företagen under två år har ensamrätt att förhandla med kommunen om att köpa cirka en halv hektar var inom Lantlyckan.

– Kommunens uttryckliga vilja är att det ska hända någonting på den stora fastigheten. Det är ju inte sagt vad som ska hända än, men som en ingående del i kommunstrukturen så är det viktigt att vi också finns med där kommunen vill att vi ska vara. Vi har ingen uttrycklig plan på vad vi ska bygga där, men vi deltar i arbetet för att ta till vara på de möjligheter som kommer att öppna sig, säger Robert Johansen, vd Svabo/Svalo.

Ärendet behandlas på samhällsbyggnadsnämndens möte den 16 maj. Det innebär att 3 hektar av Lantlyckans totalt 4 hektar snart är tingade.

Publicerad 14 May 2019 08:49