Sedan 2001, när tågtrafiken till Landskrona började gå via Västkustbanan och stationen vid Ica, har det varit lite trafik på spårområdet vid gamla stationen. Det används idag som uppställningsområde för godsvagnar av Green Cargo.

Sedan 2001, när tågtrafiken till Landskrona började gå via Västkustbanan och stationen vid Ica, har det varit lite trafik på spårområdet vid gamla stationen. Det används idag som uppställningsområde för godsvagnar av Green Cargo. Foto: Per Eeg-Olofsson

Kommunen vill köpa bangården

Men tågen kommer fortsätta rulla – i varje fall ett tag

LANDSKRONA.

Landskrona har vuxit norrut med bostäder, och österut med handel och industri. Snart finns ingen plats kvar att växa på åt de hållen. Nu kastar kommunstyrelsen sina blickar på industriområdet. Först ut kan bli att köpa banområdet bakom gamla stationen.

Av
Per Eeg-Olofsson

Många av Lokaltidningens nyheter på senare tid har varit kopplade till gamla Thornfabriken och dess närområde. Nyligen blev det klart att ett företag i Löddeköpinge visat intresse för att köpa fabrikslokalerna och starta ett aktivitetscenter där, med padel, klättervägg, gym med mera (se länkad artikel).

Tidigare har vi också skrivit om att kommunstyrelsen beslutat att genomföra köpet av tomten strax söder om fabriken, där den blå plåthallen som tidigare varit lager, står. Där vill kommunen bygga parkering, men med vetskap om att marken där sannolikt är den mest förorenade i Landskrona, har kommunen villkorat en garanti om statligt stöd till sanering innan köpet går igenom. En hundraprocentig sådan går inte att få, har det visat sig, och nu köper kommunen tomten i vilket fall.

Nu kan kommunen köpa ännu mer mark i området, den här gången gäller det själva spårområdet från Thornfabriken och bort till Skeppsbron. På sitt nästa möte den 29 maj beslutar kommunstyrelsen sannolikt att föreslå kommunfullmäktige att köpa fastigheterna Lundåkra 3:6 och Lundåkra 3:7 av Jernhusen, det statliga bolag som äger landets järnvägsanläggningar. Förslag till köpeavtal finns. Fyra miljoner kronor är prislappen för marken, drygt 57 000 kvadratmeter.

– Idag är detta en uppställningsplats för godsvagnar, det är ju inte något man behöver göra mitt i stan, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

– Det är i den här riktningen staden kan växa, och köpet är ett led i ambitionen att komma över mark att växa på.

Det är området med röd ram som kommunen kan komma att köpa av Jernhusen. Områdena med blå ram arrenderas redan av Jernhusen till parkering med mera.

Det är området med röd ram som kommunen kan komma att köpa av Jernhusen. Områdena med blå ram arrenderas redan av Jernhusen till parkering med mera. Karta: Eniro/Lokaltidningen

Något byggande på marken lär det dock inte bli inom nära framtid. Det föreslagna köpeavtalet ger Jernhusen rätt att använda spåren för trafik även framöver genom servitut. Men visst finns tanken att bygga, menar Torkild Strandberg.

– Det här är ett långsiktigt köp. Det ger staden rådighet över marken. Om det sedan blir handel eller bostäder eller något annat i framtiden, det återstår att se.

På Varvsudden finns industrier som har en del av sina transporter på järnväg. Inte minst företaget Euromaint som jobbar med att reparera järnvägsvagnar. Men det är inget hinder menar Torkild Strandberg.

– Nej, inte i och med att det finns ett annat spår som går dit. Det borde räcka för de behoven.

Landskrona stad arrenderar redan idag delar av marken. Exempelvis som extra parkeringsyta för Ven-resenärer.

Landskrona stad arrenderar redan idag delar av marken. Exempelvis som extra parkeringsyta för Ven-resenärer. Foto: Per Eeg-Olofsson

Föroreningar i marken är ett annat frågetecken när det gäller industriområdet, det visar inte minst turerna kring tomten där gasverket stått. De undersökningar som gjorts av marken på det aktuella spårområdet visar att det finns föroreningar, som förväntat. Men att det bara på några punkter överstiger gränsvärdena för det som kallas ”mindre känslig markanvändning”. Framtida kostnader för en eventuell sanering, samt det faktum att det fortsatt kommer köras tåg på spåren, gör att Jernhusen ger kommunen en kraftig rabatt på markpriset. Enligt en oberoende värdering borde marken kosta 325 kronor per kvadratmeter som industrimark. Det pris som kommunen betalar är cirka 70 kronor per kvadratmeter.

Publicerad 21 May 2019 08:30