Region Skåne har nyligen presenterat sin resvaneundersökning för 2018 och det konstateras där att det skånska bilåkandet har minskat.

Region Skåne har nyligen presenterat sin resvaneundersökning för 2018 och det konstateras där att det skånska bilåkandet har minskat. Foto: Adobe Stock

Bilresandet minskar i Landskrona och Svalöv

Följer den skånska trenden

LANDSKRONA/SVALÖV. Andelen resor med bil har minskat i både Landskrona och Svalöv, i alla fall om man får tro Region Skånes resvaneundersökning 2018.

Av
Jonas Lundin

I Region Skånes resvaneundersökning för 2018 svarade 38 000 skåningar på bland annat frågor om vilken tillgång de har till olika färdmedel och vilka resor de gjorde under en dag. ”Syftet med resvaneundersökningen är att få en omfattande bild över hur resorna i Skåne sker och använda detta som underlag i utvecklingen av infrastruktur och fysisk planering”, skriver Region Skåne på sin hemsida. Undersökningen gjordes av Region Skåne tillsammans med de skånska kommunerna och Trafikverket hösten 2018.

Resandet med kollektiva färdmedel har ökat generellt i Skåne, om man får tro undersökningen, från 15 procent av alla resor till 19 procent av alla resor. Sedan resvaneundersökningen 2013 har bilresorna minskat med fyra procent.

Det vanligaste färdmedlet i Skåne är bilen, med 53 procent av alla resor. Som väntat ligger en landsbygdskommun som Svalöv en bit över det skånska medlet. Här sker drygt 72 procent av alla resor med bil, den andelen har dock minskat sedan resvaneundersökningen gjorde förra gången 2013.

Andel resor per färdmedel 2018 (resultatet från 2013 års resvaneundersökning i parentes).

Svalöv:

Bil: 72,1 procent, (81,4 procent)

Buss: 3,7 procent (2,2 procent)

Tåg: 13,8 procent (7,7 procent)

Cykel: 3,5 procent (2 procent)

Till fots: 6,1 procent (5,5 procent)

Antal svar: 488

Landskrona:

Bil: 49,5 procent (57,1 procent)

Buss: 7,9 procent (6,1 procent)

Tåg: 16,4 procent (9,2 procent)

Cykel: 12,2 procent (14,7 procent)

Till fots: 11,8 procent (11,2 procent)

Antal svar: 1186

Publicerad 28 May 2019 09:15