På Garvaren finns idag daglig verksamhet inom LSS och en förskola. En utredning ska nu titta på om daglig verksamhet ska flytta till Svalövs tätort istället.

På Garvaren finns idag daglig verksamhet inom LSS och en förskola. En utredning ska nu titta på om daglig verksamhet ska flytta till Svalövs tätort istället. Foto: Google Maps

Daglig verksamhet kan flytta från Garvaren till Svalöv

Utredning ska titta på lokaler i Svalövs tätort

TECKOMATORP/SVALÖV. Idag har Svalövs kommun sin dagliga verksamhet inom LSS på Garvaren i Teckomatorp. Nu ska en utredning titta på en eventuell flytt till andra lokaler i Svalövs tätort.

Av
Jonas Lundin

Vid sitt senaste möte gav vård- och omsorgsnämnden i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att komma med förslag på lämpliga lokaler för daglig verksamhet LSS i Svalövs tätort.

– Lokalerna måste vara likvärdiga med det de har idag, eller allra helst bättre. Det är jätteviktigt. Annars går det inte att flytta en så pass välfungerande verksamhet, säger Angelie Fröjd (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Anledningarna är flera till att kommunen nu tittar på en flytt av daglig verksamhet från Teckomatorp till Svalöv, berättar hon.

– Alla de som har daglig verksamhet idag bor i Svalövs tätort. Idag går det många färdtjänstbilar från Svalöv till Teckomatorp. Ibland flera bilar från samma boende. Det är en aspekt, inte minst för miljön.

Det viktigaste är dock att kommunen skulle kunna utveckla den dagliga verksamheten på ett annat sätt i Svalöv än i Teckomatorp, menar hon.

– Vi har en fantastisk verksamhet idag på Garvaren, bland annat en djurgrupp som jobbar med hundar. Inifrån verksamheten har de lyft frågan att de velat utveckla den, kanske skapa någon typ av hunddagis. Ska man kunna utveckla det så funkar inte det i de lokalerna som de har idag på Garvaren.

Andra saker hon gärna hade sett är en butik där man säljer de saker, som till exempel trädgårdskonst och hantverk, som brukarna inom daglig verksamhet tillverkar, eller ett café. Om daglig verksamhet lämnar Garvaren så finns det en möjlighet för utbildningssektorn att ta över lokalerna där. Torbjörn Ekelund (L), ordförande i bildningsnämnden, beskriver det som ”en spännande bieffekt”.

– Om vi lyckas hitta bättre möjligheter för daglig verksamhet inne i Svalövs tätort, så finns det plats för upp till fyra nya förskoleavdelningar på Garvaren, säger Torbjörn Ekelund (L).

Idag ligger det en förskola på första våningen på Garvaren.

– Då får vi en möjlighet att utöka kapaciteten i Teckomatorp, där vi idag också har en paviljong. Rent kommunekonomiskt så skulle det vara positivt om vi slipper en paviljong. Vi vill ju minska dyra paviljonger och gå mot mer permanenta lösningar.

Publicerad 28 May 2019 16:10