Saneringen av det södra BT Kemi-området ska göras under 2020 och 2021.

Saneringen av det södra BT Kemi-området ska göras under 2020 och 2021. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Ny teknik ska rena södra BT Kemi-området

Klart vem som ska göra det

TECKOMATORP. Att sanera det södra BT Kemi-området i Teckomatorp kostar 150 miljoner kronor. På onsdagen tog styrelsen för BT Kemi Efterbehandling beslutet vem som ska göra det. Och det ska göras med en ny teknik, termisk behandling in situ.

Av
Jonas Lundin

Det blir Geoserve AB som får uppdraget.

– Det ska bli väldigt skönt att få komma igång med saneringen av det södra området. Jag ser fram emot att Teckomatorpsborna äntligen ska få lägga denna stora miljöskandal bakom sig. Vi var en enig styrelse som tog beslutet, säger Birgit Landquist (C), ordförande i styrelsen för BT Kemi Efterbehandling i ett pressmeddelande.

Saneringen kommer att göras genom ny teknik - termisk behandling in situ. "In situ" är latin och betyder "på plats". Det är en teknik som innebär att jorden renas utan att först behöva grävas upp. Med hjälp av stora nerborrade doppvärmare förångas föroreningarna ur marken, för att sedan samlas upp i filter ovan jord. En stor fördel med in situ-metoden är att störningarna för Teckomatorpsborna och belastningen på miljön blir avsevärt mindre jämfört med en teknik som innebär att föroreningarna ska grävas upp och köras från området i lastbilar, enligt pressmeddelandet.

På det södra området låg BT Kemis fabriksbyggander.

På det södra området låg BT Kemis fabriksbyggander. Foto: SValövs kommun

– Det kommer att både bullra och lukta ändå, men i väldigt begränsad omfattning. Vi hoppas att det sista kapitlet om BT Kemi ska gå så smidigt för Teckomatorpsborna som möjligt, säger Helena Svensson, projektledare för BT Kemi Efterbehandling i pressmeddelandet.

Saneringen kommer att ske under åren 2020 och 2021. Naturvårdsverket har beslutat om ett bidrag på strax över 150 miljoner kronor för att slutföra den.

BT Kemi-skandalen

BT Kemi AB producerade ogräsbekämpningsmedel i fabriken i Teckomatorp mellan åren 1965 och 1977 och orsakade då Sveriges första stora miljöskandal. På det norra området grävde förtaget ner tunnor. Det södra området är platsen för de gamla fabriksbyggnaderna. Den norra delen av området var färdigsanerad år 2009 och utgör sedan dess rekreationsområdet "Vallarna".

Södra området beräknas saneras under åren 2020 och 2021.

Den totala slutnotan för samhället förväntas landa på ungefär en halv miljard kronor.

Publicerad 29 May 2019 17:00