Det har blivit betydligt tryggare för kommunens poliser att jobba i Karlslund menar lokalpolischefen Tina Anderberg.

Det har blivit betydligt tryggare för kommunens poliser att jobba i Karlslund menar lokalpolischefen Tina Anderberg. Foto: Per Eeg-Olofsson

Karlslund fortfarande på polisens utsatt-lista

Men det går på rätt håll tycker lokalpolisen och politiker

LANDSKRONA.

Det var för två år sedan som Karlslund i Landskrona, i betydelsen Koppargården och Silvergården, hamnade på den föga smickrande listan. Tillsammans med ett 20-tal andra bostadsområden i landet pekas det ut som ”särskilt utsatt” för olika former av kriminalitet. Och på den listan finns Karlslund kvar – men det går åt rätt håll menar polisen och politiker.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det är gassande försommarsol och ett lågt tempo i kvarteren när kommun och polis har kallat till pressträff på Tenngatan. En bit bort leker barn på lekplatsen, som avskiljs endast med ett byggstaket från den bullrande grävskopan som tar bort det sista av ett av de hus som rivits på området på senare tid. Det är en del av de stora planer för omvandling av området som den politiska ledningen har, där kommunala bostadsbolaget Landskronahem ska vara motorn. Landskronahems vd Mikael Forsberg är på plats för presskonferensen.

Det är inte mycket som skvallrar om att detta skulle tillhöra Sveriges mest utsatta områden när det gäller kriminalitet och parallella maktstrukturer. Men det gör det enligt Polisens nationella operativa avdelning (NOA), som beslutat att Karlslund ska vara kvar på listan även till nästa år.

– NOA samlar in material från flera håll, vi och kommunen bidrar. Det är många parametar som man tar hänsyn till och då har man gjort den här bedömningen, säger Tina Anderberg, som är relativt nytillträdd lokalpolischef i Landskrona.

Men även om Karlslund är kvar på listan så har hon fått positiva signaler från sin personal menar hon.

– Man upplever sig mycket tryggare på området, det har förkommit skadegörelse på polisbilar men inga hotfulla situationer på de senaste månaderna. Det är inte alls den otrygghet det varit tidigare.

Problemen är inte borta, även i år har det varit skottlossning i kvarteren. Men totalt sett har kriminaliteten gått ned menar Tina Anderberg.

– Flera stycken grovt kriminella har blivit lagförda. De dömda har haft nyckelfunktioner, så det ger stor effekt, säger Tina Anderberg.

Med Landskronahem som motor har kommunledningen omfattande planer för Koppargården och Silvergården. Bland annat ska småhus byggas på området, och rivningen av tomma hus har redan påbörjats.

Med Landskronahem som motor har kommunledningen omfattande planer för Koppargården och Silvergården. Bland annat ska småhus byggas på området, och rivningen av tomma hus har redan påbörjats. Foto: Per Eeg-Olofsson

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) har tidigare kritiserat staten, det vill säga polisen, för att inte tillräckliga resurser tilldelats för brottsbekämpning i Landskrona. Under presskonferensen verkar dock stor enighet råda kring den gemensamma åtgärdsplan som finns för området.

– Tiden är över för projekt som bara löper något år, säger han.

– Vi har höga ambitioner för området, att det ska bli en stadsdel som alla andra i Landskrona. Ambitionen är inte att snabbt lämna någon lista, utan att åstadkomma varaktig förändring.

Landskronahems VD Mikael Forsberg står utanför det som kommer bli hans arbetsplats nästa år. Under första kvartalet 2020 är det tänkt att Landskronahem flyttar tillbaka sitt kontor till Karlslund/Norrestad, till ombyggda lokaler där LA School of Sports tidigare funnits. Han berättar om andra delar av bolagets åtgärdspaket.

– Vi har gjort något åt parkeringssituationen, nu finns här inga bilar som inte tillhör boende, säger han.

– Otrygga platser, som källare och vindar har åtgärdats och så kallade ”hotspots”. Och tomma hus har rivits så att de inte kan bli tillhåll.

Mikael Forsberg nämner även den videoövervakning som ska upp på området. Som Lokaltidningen tidigare skrivit om gäller det totalt tio kameror på strategiskt utvalda platser.

– De tre-fyra första kommer att vara på plats nu inom 14 dagar, säger lokalpolischef Tina Anderberg.

Utvecklingen går på rätt håll menar både lokala polisen och politiker. Men även i år har det förekommit skottlossning, och fortfarande finns Karlslund kvar på NOA:s lista med ett 20-tal utsatta bostadsområden i landet.

Utvecklingen går på rätt håll menar både lokala polisen och politiker. Men även i år har det förekommit skottlossning, och fortfarande finns Karlslund kvar på NOA:s lista med ett 20-tal utsatta bostadsområden i landet. Foto: Per Eeg-Olofsson

Dessa områden finns på NOA:s lista 2019

Vivalla, Örebro

Gottsunda, Uppsala

Alby, Botkyrka

Fittja, Botkyrka

Hallunda/Norsborg, Botkyrka

Husby, Stockholm

Rinkeby/Tensta, Stockholm

Ronna/Geneta/Lina, Södertälje

Araby, Växjö

Karlslund, Landskrona

Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö

Rosengård söder om Amiralsgatan, Malmö

Södra Sofielund (Seved), Malmö

Bergsjön, Göteborg

Biskopsgården, Göteborg

Hammarkullen, Göteborg

Hjällbo, Göteborg

Lövgärdet, Göteborg

Tynnered/Grevgården/Opaltorget, V Frölunda

Hässleholmen/Hulta, Borås

Norrby, Borås

Skäggetorp, Linköping

Tre kategorier i NOA:s lista

Polisens Nationella operativa avdelning (NOA), har delat in landets utsatta områden i tre kategorier, med olika allvarlighetsgrad.

Utsatt område: Område med låg socioekonomisk status där kriminella har en påverkan på lokalsamhället. I problembilden kan finnas hot, utpressning, gatuvåld och öppen narkotikahandel. Läget anses allvarligt. Det är i denna grupp Karlslund finns.

Riskområde: En kategori mellan ”Utsatt område” och den mest problemfyllda kategorin ”Särskilt utsatt område”. Läget i dessa områden anses alarmerande.

Särskilt utsatt område: Här anses läget akut. Det förekommer hot och våld mot vittnen och målsägare, för polisen är det ”svårt eller nästintill omöjligt” att arbeta i området. Det kan även förekomma parallella samhällsstrukturer och politisk extremism.

Källa: Polisen

Publicerad 07 June 2019 11:22