Svalövs kommun väljer att polisanmäla det tidigare kommunalrådet Olof Röstin (M). Det berättade personalutskottets ordförande Fredrik Jönsson (C) (till höger) och vice ordförande Teddy Nilsson (SD) vid en presskonferens i onsdags.

Svalövs kommun väljer att polisanmäla det tidigare kommunalrådet Olof Röstin (M). Det berättade personalutskottets ordförande Fredrik Jönsson (C) (till höger) och vice ordförande Teddy Nilsson (SD) vid en presskonferens i onsdags.

Svalövs kommun polisanmäler före detta kommunalråd

Olof Röstin ska ha angett högre lön än han haft

SVALÖV. Svalövs kommun polisanmäler tidigare kommunalrådet Olof Röstin (M). Det beslutet fattade kommunstyrelsens personalutskott på sitt möte den 4 juni. Nu gäller det att han ska ha uppgett att han tjänar mer pengar än han gör.

Av
Jonas Lundin

En granskning visade i höstas att tidigare kommunalrådet Olof Röstin under tio tillfällen under 2017 fått ut en timme för mycket i ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Pengarna, totalt 3750 kronor, betalade han tillbaka. I oktober beslöt personalutskottet därför också att låta en jurist granska hans ersättningar även tidigare år under mandatperioden.

Den juristutredningen är inte klar, men ett enigt kommunstyrelsens personalutskott har nyligen ändå beslutat att polisanmäla det tidigare kommunalrådet. Polisanmälan som Svalövs kommun nu gör mot Olof Röstin gäller ersättning för förlorad arbetsförtjänst för åren 2015, 2016 och 2017. Kortfattat handlar det om att Olof Röstin ska ha fått pengar i ersättning från kommunen, som han inte borde ha fått. Detta genom att han ska ha redovisat en högre månadslön till kommunen än vad det senare visade sig att han tog ut från sitt företag, berättar Fredrik Jönsson, personalutskottets ordförande.

– Det vi konstaterar är att det är en betydande skillnad mellan den lön som Olof lämnat intyg på och styrkt och det verkliga utfallet som sedan har utbetalats från företaget som lön, säger Fredrik Jönsson (C) på förra onsdagens presskonferens.

Svalövs kommun har ett regelverk som säger att om man tjänar under 34 485 kronor i månaden, då har man rätt till schablonersättning, som uppgår till cirka 200 kronor per timme. Om man har en inkomst utöver 34 485 kronor så är det den verkliga förlorade arbetsförtjänsten som kommunen ska betala ut.

– Det vi konstaterade är att Olof Röstin fått en lön utbetald men att den är under gränsen på 34 485 kronor och därmed skulle han ha haft schablonersättning och inte för den förlorade arbetsförtjänst som han angivit i sitt intyg.

Det innebär att det tidigare kommunalrådet kan bli återbetalningsskyldig för mellanskillnaden för det han fått ut och det han borde ha fått, berättar Fredrik Jönsson.

– Vi har uppdragit åt förvaltningen att ta fram underlag för att kunna rikta ett eventuellt ersättningsanspråk mot Olof Röstin. Vi fick summorna i måndags (läs den 3 juni), så vi har inte hunnit titta på hur mycket pengar det handlar om. Jag vill inte säga exakta summor, men det rör sig om större belopp, säger Fredrik Jönsson.

Det var ett enigt personalutskott som fattade beslutet att låta polisanmäla Olof Röstin.

– Det är så uppenbart stora diskrepanser. Egentligen är det två sidor av myntet med anmälan. En rättsprocess kan ju både fria och fälla. Eftersom det är ett delikat problem, varför ska vi försena processen när vi kan påskynda den istället? Ovissheten är också en black om foten för en politiker som gör rätt eller fel. Det vet vi inte förrän det är utrett, säger Teddy Nilsson (SD), vice ordförande i personalutskottet.

Olof Röstin har tidigare varit bland annat kommunstyrelsens förste vice ordförande och samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Han anser att han följt det regelverk som finns. Att det gått rätt till har han kontinuerligt kollat av med kommunens administrative chef.

– Jag anser fortfarande att jag inte satt upp mer än vad jag trott varit rätt. Jag känner mig inte orolig för polisanmälan. Man måste ju ha ett uppsåt för att det ska vara straffbart och det finns inget uppsåt överhuvudtaget. Men det får polisutredningen utvisa. Det är möjligt att de lägger ner eller går vidare, det får man ta då, säger Olof Röstin och fortsätter:

– Jag har under utredningen sänt in kontrolluppgifter till kommunen som visar min lön från anställningen i bolaget. Min uppfattning är att den visar att mina inkomstuppgifter är korrekta.

Olof Röstin är inte den ende tidigare toppolitikern som är under lupp. Karl-Erik Kruse (S) använde vid flera tillfällen kommunens tjänstebil för att ta sig till Förvaltningsrätten i Malmö, alltså ett statligt och inte ett kommunalt uppdrag. Utöver det begärde han ut körersättning för detta från Förvaltningsrätten. En utredning visade att det kunde röra sig om olovligt brukande, möjligen även bedrägeri och eventuellt tjänstefel. Svalövs kommun valde att polisanmäla S-toppen, vilket även domstolsverket gjorde. Förundersökningen är klar, men där väntar man på beslut om åtal.

Publicerad 10 June 2019 09:00