På torsdagen genomförde Serneke provpålning i Kvarteret Jäntan, där de bland annat vill bygga ett 15 våningar högt hus. Det var en dunkande försmak av vad Landskronaborna kan komma att få uppleva under några veckor. Detta under förutsättningen att en arkeologisk rapport ger klartecken för en pålningsteknik som är tänkt att bevara fornlämningarna i marken.

På torsdagen genomförde Serneke provpålning i Kvarteret Jäntan, där de bland annat vill bygga ett 15 våningar högt hus. Det var en dunkande försmak av vad Landskronaborna kan komma att få uppleva under några veckor. Detta under förutsättningen att en arkeologisk rapport ger klartecken för en pålningsteknik som är tänkt att bevara fornlämningarna i marken. Foto: Jonas Lundin

Särskild pålningsteknik ska spara fornlämningar och pengar

Arkeolograpport ska säga om Serneke kan påla istället för att gräva ut

LANDSKRONA. Serneke vill bygga ett femton våningar högt höghus på gamla flickskolans parkering. Men det kan ligga en hel del arkeologiska godbitar under marken som måste bevaras, anser länsstyrelsen. Att gräva ut dem skulle bli för dyrt tycker byggherren, som istället vill använda en särskild pålningsteknik, som inte skadar fornlämningarna. På torsdagen testades den på plats. Efter sommaren kommer en rapport som säger om det är ett godtagbart alternativ eller inte.

Av
Jonas Lundin

Dunk, dunk, dunk låter det, och det känns i fötterna när Serneke provpålar på gamla flickskolans parkering på torsdagen. Nog behövs de öronproppar som representanter för företaget delar ut, tillsammans med glass, till nyfikna och passerande Landskronabor.

Det är här som Serneke vill bygga Kvarteret Jäntan, med ett 15 våningar högt hus, ett kvarter med både handel, kontorsverksamhet, bostäder och parkeringshus. Men det finns fornlämningar i marken som måste bevaras, menar länsstyrelsen. Att göra en fullständigt arkeologisk undersökning skulle kosta cirka 36 miljoner kronor. För att slippa punga ut med de pengarna vill Serneke istället använda en särskild pålningsteknik, som är tänkt att spara fornlämningarna. Tekniken går ut på att de först borrar åtta meter ner med en skruvborr. Och därefter slår ner betongpålarna till berget, 24 meter under marknivå.

Magnus Lander, projektchef på Serneke Anläggning.

Magnus Lander, projektchef på Serneke Anläggning.

– Med skruvborren går vi igenom kulturlagren, för att spara dem så mycket vi kan. Annars så slår man pålen från marknivå. Då kan man skada grejer om man skulle stöta på någonting, säger Magnus Lander, projektchef på Serneke Anläggning.

Serneke hoppas på byggstart någon gång under nästa år, om bygget får klartecken vill säga. Det lär i så fall bli ett par hundra pålar, berättar Magnus Lander.

– Som ni ser så går det ganska fort, Men det är nog ett par veckors jobb, det kan man säga utan att ljuga, säger han.

Ahmed Hourani bor granne med Gamla Flickskolans parkaening men har inget emot pålningen. Tvärtom tycker han att det är bra att det byggs.

Ahmed Hourani bor granne med Gamla Flickskolans parkaening men har inget emot pålningen. Tvärtom tycker han att det är bra att det byggs. Foto: Jonas Lundin

I en portuppgång mitt över gatan, inte långt från en vibrationsmätare som Serneke låtit sätta ut, sitter Ahmed Hourani. Han bor precis granne med gamla flickskolans parkering. Han tycker att det är bra om det byggs här, och han störs inte nämnvärt av ljudet från pålningen.

– Det är jättefint. Det är ingen fara, säger han.

Vid ena staketet betraktar Manfred Jensen med tiken Tiffy det hela ur en annan synvinkel.

”Det är katastrof, det sämsta de kunde göra”, säger Landskronabon Manfred Jensen om byggplanerna på gamla Flickskolans parkering. Här med tiken Tiffy.

”Det är katastrof, det sämsta de kunde göra”, säger Landskronabon Manfred Jensen om byggplanerna på gamla Flickskolans parkering. Här med tiken Tiffy. Foto: Jonas Lundin

– Den parkeringen behövs, inte minst om affärerna ska kunna leva. Det tror jag affärerna tycker också, säger han och fortsätter:

– Torkild (Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, red. anm.) har gjort mycket för att bygga ut Landskrona, som det i Borstahusen. Men det här är katastrof. Det var det sämsta de hittat på någon gång. Åtminstone kunde de ha väntat till parkeringsplatserna är klara där på andra sidan, säger han och pekar bort mot Thorns gamla lagerbyggnad.

Vad som händer i byggprojektet härnäst, hänger mycket på vad Aja Guldåker, arkeolog från Kulturen i Lund, kommer fram till.

– Jag tittar på vad det här kan innebära för fornlämningens del, som finns härunder, säger hon.

Hon ska på uppdrag av länsstyrelsen skriva en rapport som svarar på frågan om fornlämningen blir bevarad eller inte med tekniken som Serneke vill använda.

–Att som här idag betrakta hur pålningen går till är en del. Men vi behöver också veta hur många pålar det rör sig om, hur de är placerade, hur stor bevarad yta kommer det finnas mellan dessa pålar, om det kommer finnas övriga schakt som man måste göra, till exempel för vatten och avlopp, om det finns hissgropar som måste till för att man ska få en funktionell byggnad. Vi behöver veta den sammantagna informationen för att kunna göra en fullständig bedömning, säger Aja Guldåker.

Alternativet till pålning hade varit en fullständig arkeologisk undersökning som skulle kosta i runda slängar 36 miljoner kronor för byggherren. Men man ska inte bara stirra sig blind på den prislappen, tycker hon.

– Man kan inte bara se allting i kostnader. Du kan väva in det in skolornas undervisning, för skolbarnen att få lokal information om vad som hänt på den här platsen tidigare. Det är jättespännande och ger en helt annan koppling till vilka vi är idag och vilka vi har varit och vad kan vi bli. Det kan vara en otroligt stor turistmagnet, locka mängder av turister, skapa mer jobbtillfällen på så vis att det gynnar affärshandeln med arkeologisk undersökning som pågår under lång tid, säger hon.

Hon tror att rapporten kan vara klar efter sommaren.

Kvarteret Jäntan

I folkmun kallat gamla flickskolans parkering.

I kvarteret planerar Serneke 120 nya bostäder. Först ut av bostadsprojekten blir det som Serneke kallar för ”Teaterterassen” med 84 bostadsrätter och kommersiella lokaler i markplan. Här planerar de för ett 15 våningar högt höghus, är tanken.

Publicerad 14 June 2019 09:15