I höst lär konsekvenserna av felräkningen blir mer klara, berättar utbildningschef Carina Leffler.

I höst lär konsekvenserna av felräkningen blir mer klara, berättar utbildningschef Carina Leffler.

Kommunen räknade fel på 20 miljoner

Felräknad skolpeng ökar utbildningsförvaltningens underskott

LANDSKRONA. Under våren har utbildningsförvaltningen upptäckt en felräkning i det större häradet, nämligen på 20-25 miljoner kronor. Nu ska det utredas vilka konsekvenser det får.

Av
Jonas Lundin

”En ansvarig tjänsteman har under hösten i samband med förarbetet inför budget 2019 gjort ett beräkningsfel avseende volymer och kriterier som får stora konsekvenser i utbildningsförvaltningens ekonomi”, står det i en tjänsteskrivelse inför utbildningsnämndens möte den 12 juni.

Felräkningen handlar om cirka 20-25 miljoner kronor.

– Men vad vi får för effekt på totalen, det behöver vi få utreda och återkomma till. Vi har lagt in en utredning som vi gör tillsammans med stadens ekonomer, sedan har vi en extern utredare som kommer räkna igenom hela beräkningsunderlaget igen, och så har vi stadens revisorer som kommer att följa processen, säger Carina Leffler.

– När det är gjort så vet vi vad det här får för konsekvenser rent ekonomiskt.

Ärendet ska upp igen på nästa utbildningsnämndsmöte den 12 augusti. Senast i september ska en handlingsplan antas av nämnden är tanken.

Felräkningen handlar om det som kallas för skolpeng. Skolpengen är en summa som en kommun betalar till skolor för varje elev. Den ska inte bara täcka undervisning utan också kostnader för elevhälsa och måltider. I och med felräkningen så är skolpengen som Landskrona stad betalar ut underfinansierad, berättar Carina Leffler.

– Vi betalar ut en elevpeng som vi inte har täckning för just, så vi driver mot ett underskott.

Utbildningsförvaltningen omsätter lite drygt en miljard kronor om året. Känt sedan tidigare är att gymnasiet kommer gå back sju miljoner kronor 2019.

– Gymnasiet i Landskrona har gått back under många år, för att det är lite elever, säger Carina Leffler.

– Gymnasiet har slimmat sin organisation så mycket som de kan, men de går ändå back. Därför gör vi en fördjupad utredning kring gymnasiet, som vi kommer presentera för nämnden snare i höst med beslutsunderlag hur gymnasiet ska gå vidare.

Publicerad 15 June 2019 09:30