Male right hand choosing and picking orange book in public library. Pulling off selected textbook. Education research and self learning in university life concepts

Male right hand choosing and picking orange book in public library. Pulling off selected textbook. Education research and self learning in university life concepts Foto: Adobe STock

Svalövs kommun får 600 000 kronor för att utveckla biblioteken

Kan dra igång ett nytt ”Stärkta biblioteken”-projekt

SVALÖV. I höstas fick Svalövs kommun en halv miljon kronor från regeringens satsning ”Stärkta bibliotek”. Pengarna ska gå till att ge barn och unga mer plats på Svalövs bibliotek. Nu kommer det mer pengar som kan glädja biblioteksbesökarna. I vårens ansökningsomgång får Svalövs kommun 600 000 kronor och det går till ett nytt projekt.

Av
Jonas Lundin

– Projektet heter ”Inkludera flera”. Vi hade sökt över 1,4 miljoner så de har använt en ganska rejäl osthyvel när de har beviljat. Nu kommer vi behöva titta på projektbeskrivningen och budgeten och se vad som ska prioriteras, och om det finns andra projektmedel att söka, säger Elisabet Viktorsson, kulturchef i Svalövs kommun.

Projektet ”Inkludera flera” ska rikta in sig på ungas, nyanländas och funktionsvarierades deltagande i samhället och i biblioteksverksamheten och på bibliotekens bredd och användarbas.

– För till exempel unga behövs det platser som är öppna och där man kan uttrycka sig fritt. Vi skulle definitivt kunna göra mer för ungdomar i kommunen. För att kunna göra en sådan satsning så kommer vi behöva lite extra projektmedel. I projektet ligger också att vi vill HBTQ-certifiera verksamheten på folkbiblioteken, säger Elisabet Viktorsson.

Det första Stärkta biblioteks-projektet kommer att avslutas under hösten. Exakt hur det kommer att se ut vill hon inte avslöja ännu.

– Det kommer bli ett jättelyft för både barn och unga och vuxna på biblioteket, vi kommer få till mycket bättre flöden, bättre ytor, både för aktivitet och för stilla aktivitet, som studier och läsning, säger Elisabet Viktorsson

En storleksmässigt jämförbar kommun, Kävlinge, får 300 000 kronor. Närliggande, men också större, Landskrona kommun får 1,8 miljoner kronor i denna ansökningsomgång av Stärkta bibliotek.

Stärkta bibliotek

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. 2018-2020 får Kulturrådet 225 miljoner kronor per år att fördela.

Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet.

Under tiden för satsningen äger två ansökningsomgångar rum per år under förutsättning att pengar avsätts för år till år.

Publicerad 17 June 2019 16:25