Det är sedan tidigare klart att Svalövs kommun får ett SD-lett styre. Vid kommunfullmäktigemötet den 17 juni, spikades det även formellt. Från vänster: Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (KD) och Aase Jönsson (KD).

Det är sedan tidigare klart att Svalövs kommun får ett SD-lett styre. Vid kommunfullmäktigemötet den 17 juni, spikades det även formellt. Från vänster: Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (KD) och Aase Jönsson (KD). Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Nu är det nya styret spikat

Skatepark och vaccinering först ut bland frågor

SVALÖV. Nog var fullmäktigemötet den 17 juni historiskt i Svalövspolitiken. Då valdes det nya SD-ledda styret formellt till makten. Det vill säga en valteknisk samverkan mellan SD, M och KD, med stöd av Liberalerna. Kommunstyrelsens ordförande blir från och med den 1 juli tidigare oppositionsrådet Teddy Nilsson (SD).

Av
Jonas Lundin

– Vi startar upp med att bygga stabilitet, som vi tycker har saknats. Då gäller det både politiskt samarbete och ekonomi. Sedan har vi en massa avtalspunkter som vi kommer att släppa efter hand, säger Teddy Nilsson (SD).

Initialt blir det en del saker som har att göra med folkhälsa, berättar han.

– Vi kommer titta på att etablera en skate/BMX-anläggning i samarbete med ungdomarna. Sedan ska vi titta på att förbättra personalförutsättningarna. Hur vi ska göra det har vi inte riktigt satt, men en sak som vi ska göra är att vi ganska snart ska titta över vaccinationer för den personal som jobbar inom vård och omsorg och skola, för de som önskar det. Är det så att man önskar vaccination, för till exempel influensa, så kan vi inte se att det skulle vara något annat än en verksamhetsinvestering.

– Det är där vi börjar. Sedan har vi en budgetprocess att fundera på över sommaren.

Angelie Fröjd (M) blir, liksom i det tidigare spruckna borgerliga alliansstyret, förste vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd. Kommunalråd, dock inte arvoderat, blir också Aase Jönsson (KD).

Maktskiftet i Svalövspolitiken innebär att Fredrik Jönsson (C) får lämna posten som kommunstyrelsens ordförande efter åtta månader på posten. Oppositionsråd, förutom Fredrik Jönsson (C) blir även Jan Zielinski (S). ”Under hösten har dock politiken för avsikt att ändra reglementet och återgå till ett oppositionsråd”, står det på kommunens hemsida. Ordförande för kommunfullmäktige blir Ann Pettersson (M) efter Lennart Pettersson (C).

Här är de nya ordförandena:

Kommunfullmäktige: Ann Pettersson (M), förste vice ordförande Ingrid Ekström (SD och andre vice ordförande Claes Hellberg (S).

Kommunstyrelsen: Teddy Nilsson (SD)

Samhällsbyggnadsnämnden: Stefan Pettersson (M)

Bygg- och räddningsnämnden: Jörgen Persson (SD)

Bildningsnämnden: Kim Hellström (SD)

Vård- och omsorgsnämnden: Angelie Fröjd (M)

Socialnämnden: Aase Jönsson (KD)

Styrelsen för BT Kemi efterbehandling: Agneta Sörensson (M)

Krisledningsnämnden: Teddy Nilsson (SD)

Kommunalråden blir, förutom Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), 25 procent, och Aase Jönsson (KD), oavlönad.

Oppositionsråd: Jan Zielinski (S) 40 procent, och Fredrik Jönsson (C), 40 procent. Till hösten väntas ett av oppositionsråden slopas.

Publicerad 19 June 2019 10:06