Länsstyrelsen beslutade den 13 juni att omedelbart omhänderta minst 16 katter på en adress i Svalövs kommun enligt djurskyddslagen. OBS: katten på bilden har inget med artikeln att göra.

Länsstyrelsen beslutade den 13 juni att omedelbart omhänderta minst 16 katter på en adress i Svalövs kommun enligt djurskyddslagen. OBS: katten på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Adobe Stock

Katter lämnades utan mat och vatten

Togs om hand av länsstyrelsen

SVALÖV. De minst 16 katterna hade inte tillgång till mat eller vatten och djurhållarna var på semester. Därför beslöt länsstyrelsen att omedelbart omhänderta dem.

Av
Jonas Lundin

Det var den 5 juni som en anmälan om bristande djurhållning kom in till Länsstyrelsen Skåne om minst 16 stycken katter på en adress i Svalövs kommun. ”Av anmälan framgick att djurhållare är bortresta och att katterna från idag inte erhåller daglig tillsyn, mat eller vatten”, står det i länsstyrelsens beslut om omedelbart omhändertagande från den 13 juni.

Länsstyrelsen bedömde det som osannolikt att felet skulle bli avhjälpt ”då djurhållarna uppger att de inte har någon som kan ta hand om katterna tills de är åter från semestern”. Eftersom det förelåg akut risk för katternas hälsa och välmående, övergivna utan tillsyn eller tillgång till foder och vatten, så beslutade länsstyrelsen att omedelbart omhänderta katterna enligt 9 kapitlet, 6 paragrafen i djurskyddslagen. Ett sådant beslut gäller omedelbart, även om det överklagas, vilket i så fall måste ske inom tre veckor från att djurägaren fick del av beslutet.

Publicerad 26 June 2019 09:02