Svenska kaolin vill att Mark- och miljööverdomstolen ska göra en ny prövning av kaolinärendet.

Svenska kaolin vill att Mark- och miljööverdomstolen ska göra en ny prövning av kaolinärendet. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Svenska kaolin vill dra kaolinärendet en vända till

Vill att Mark- och miljödomstolen gör en ny prövning

RÖATÅNGA/BILLINGE. Det var nog många i Röstånga- och Billingetrakten som drog en lättnadens suck i slutet av april. Då kom Mark- och miljööverdomstolens nej till Svenska kaolins ansökan om miljötillstånd för kaolinbrytning på Billingefälad. Flera var det som trodde att det var spiken i kistan för Svenska kaolins planer. Men företaget ger sig inte.

Av
Jonas Lundin

Nu har Svenska kaolin, via sitt juridiska ombud, lämnat in en ansökan om prövningstillstånd till Högsta Domstolen. Där yrkar företaget på att Högsta domstolen skickar tillbaka ärendet till Mark- och miljööverdomstolen för en ny prövning.

Bland annat anser företaget att domstolens dom är ”knapphändigt formulerad och har mycket svaga domskäl”. När Mark- och miljööverdomstolen sa nej till att ge miljötillstånd för kaolinbrytning på Billinge fälad angav domstolen flera skäl. Bland dessa finns bristfällig miljökonsekvensbeskrivning, närheten till Natura 2000-område, påverkan på grundvattnet, buller, utsläpp av fosfor och utsläpp av lermineralet halloysit i nanopartikelstorlek.

kaolin

Publicerad 26 June 2019 14:43