Nu ska gatu- och parkförvaltningen ta fram fler förslag på placering av hundrastgård i Teckomatorp, efter att politiker i samhällsbyggnadsnämnden skickat tillbaka förslaget om den gamla sjumannaplanen, där den här bilden är tagen.

Nu ska gatu- och parkförvaltningen ta fram fler förslag på placering av hundrastgård i Teckomatorp, efter att politiker i samhällsbyggnadsnämnden skickat tillbaka förslaget om den gamla sjumannaplanen, där den här bilden är tagen.

Frågan om hundrastgård en riktig långkörare

Antingen för nära eller för långt bort

SVALÖV/TECKOMATORP. I Svalöv var den tänkta placeringen av en hundrastgård på Västervång för nära, tyckte bybor. Nästa förslag, vid den gamla bollplanen i Teckomatorp, var för långt bort, tyckte politikerna. Nu ska Mattias Wiman, gatu- och parkchef, ta fram fler förslag på var den kan ligga i Teckomatorp.

Av
Jonas Lundin

Det var i oktober förra året som samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bygga en hundrastgård på Västervång i Svalöv. Bybor överklagade beslutet till förvaltningsrätten som gav kommunen rätt, men kommunen tog ändå hänsyn till klagomålen, berättar Mattias Wiman, gatu- och parkchef.

– Eftersom det blivit så mycket klagomål så har vi med flit avvaktat lite grand för att tänka igenom om det finns en annan plats för den. Samtidigt som vi har funderat så har Teckomatorp Tillsammans hört av sig, om att de vill ha hundrastgård i Teckomatorp och att de vill vara med och driva och bygga den. Därav att ärendet kom upp igen, att vi testar Teckomatorp istället. Men då var det politikerna som tyckte att platsen de valt inte var direkt lämpad, så jag har fått det på mitt bord igen att se över vilken annan plats som skulle kunna nyttjas för det här, och sedan återremittera det till nämnden, säger Mattias Wiman.

Frågan om hundrastgård har blivit knepigare än vad han först trodde.

– Jättemånga av våra kommuninvånare vill ha en, men ingen vill ha den nära sig. Som i Teckomatorp, vi valde en plats en bit utanför, ner mot Försköningsparken, men då sa politikerna att det skulle vara tillgängligt för alla och lätt att ta sig dit för alla gående, man ska inte behöva ta bilen. Det är två olika sidor att se det från, antingen ska det vara tillgängligt för alla, det ska vara jättenära och centralt, men då kommer alltid grannar att protestera för man vill inte ha en hundrastgård som granne, säger Mattias Wiman.

Nu ska Mattias Wiman alltså titta på vilka platser i Teckomatorp som kan vara lämpliga för en hundrastgård. Han bedömer att ärendet kan komma upp i samhällsbyggnadsnämnden under hösten.

Det finns en tanke om att ha en hundrastgård i varje större tätort, berättar han.

– Det som är tanken från allra första början är att respektive tätort ska ha en egen hundrastgård. Att Svalöv blev valt först var för att här fanns störst behov och lättast att hitta mark. Det finns mycket kommunal mark här. Tittar man på till exempel Tågarp, så finns det inte mycket kommunal mark att spela på. Det är jättesvårt även om efterfrågan från de som bor där är stor.

Publicerad 03 July 2019 07:00