Ungefär så ser husen ut som KlaraBo vill bygga i Svalöv. Företaget hoppas få besked om sin ansökan på investeringsstöd i slutet av juli månad, berättar Andreas Morfiadakis, vd på KlaraBo.

Ungefär så ser husen ut som KlaraBo vill bygga i Svalöv. Företaget hoppas få besked om sin ansökan på investeringsstöd i slutet av juli månad, berättar Andreas Morfiadakis, vd på KlaraBo. Illustration: KlaraBo/Foto: Jonas Lundin, Arkiv

Start för bostadsbygge i Svalöv kan närma sig

KlaraBo hoppas på att börja bygga under sommaren

SVALÖV. Nu är det klart att de slopade investeringsstöden gör comeback. Väntan på besked gjorde att bostadsbolaget KlaraBos planer på 54 lägenheter i Svalöv fick göra halt. Men nu hoppas företaget på att kunna börja bygga under sommaren.

Av
Jonas Lundin

Det var i höstas som KlaraBo fick bygglov till 54 lägenheter vid den södra infarten till Svalöv. Men lägenhetssatsningen blev hängande i luften när investeringsstödet till hyres- och studentlägenheter togs bort i den M/KD-budget som riksdagen klubbade för 2019. Nu har riksdagen och den nygamla S-ledda regeringen fattat beslut som gör att stödet kommer tillbaka, enligt Boverkets hemsida.

– Vi har inte fått något besked ännu, men däremot är stödet beslutat centralt. Det beskedet vi fått är det ska lämnas något besked i slutet på juli månad, säger Andreas Morfiadakis, vd på KlaraBo.

– Vi är övertygade om att vi kommer att få det beviljat så det är bara en tidsfråga.

Det är sammanlagt runt 25 miljoner kronor som KlaraBo sökt av Boverket, både för att kunna hålla hyrorna nere och för energieffektiva hus. Om det slutliga beskedet kommer i slutet av juli, så hoppas han på byggstart under sommaren och inflyttning under andra kvartalet nästa år.

Det kommunala bostadsbolaget AB Svalövsbostäder har också sökt investeringsstöd, men inte fått besked från länsstyrelsen ännu. Trots det började företaget i mars att bygga sitt planerade fyravåningshus vid Ryttaregatan i Svalöv, som har inflyttning i mitten av januari 2020. Utan investeringsstöd så skulle hyrorna bli något högre, men det skulle också innebära att de inte skulle kunna bygga solpaneler på 220 kvadratmeter på taket.

Robert Johansen, vd för Svabo, tror också på ett positivt besked från länsstyrelsen.

– Vi har inget konkret på det ännu, men det känns som att det är på gång. Det är så pass att nu har vi bestämt oss för att investera och sätta solceller på huset också, säger han.

Svabo har sökt 4,6 miljoner i statligt stöd för bygget på Ryttaregatan, och för solcellerna 75 procent av det beloppet, det vill säga ytterligare cirka 3,5 miljoner kronor .

Publicerad 04 July 2019 07:00