Idag är det ungefär 2300 öppet arbetslösa i Landskrona. Landskronaföretagen behöver anställa ungefär 1000 personer under det närmsta året, men det är svårt att hitta rätt. En prognos som Tillväxt Landskrona AB har gjort presenterades vid en pressträff på Borg Warner, på onsdagen. Här ses Mats Ekeroth, Jonas Jönsson, Mats Cedervall och Pernilla Anderberg.

Idag är det ungefär 2300 öppet arbetslösa i Landskrona. Landskronaföretagen behöver anställa ungefär 1000 personer under det närmsta året, men det är svårt att hitta rätt. En prognos som Tillväxt Landskrona AB har gjort presenterades vid en pressträff på Borg Warner, på onsdagen. Här ses Mats Ekeroth, Jonas Jönsson, Mats Cedervall och Pernilla Anderberg. Foto: Jonas Lundin

Landskronaföretagen behöver folk – men har svårt att hitta rätt

Störst behov inom industriteknik, visar prognos

LANDSKRONA. Vill du ha jobb i Landskrona? Ett tips är då att utbilda dig inom industriteknik. Det går att utläsa ur en prognos som det kommunalt ägda bolaget Tillväxt Landskrona AB har gjort.

Av
Jonas Lundin

– Vi konstaterar att näringslivet i Landskrona mår väldigt bra. Företagen växer. Det är inget företag som på något vis flaggat för att man behöver varsla. Vi har intervjuat 100 arbetsgivare. Det är antingen att man växer eller behöver ersättningsrekrytera. Ingen pratar om neddragningar, säger Pernilla Anderberg, vd på Tillväxt Landskrona AB som gjort prognosen om näringslivets rekryteringsbehov.

Syftet med prognosen är att kartlägga rekryteringsbehovet inom näringslivet i Landskrona på ett, två till tre och fem års sikt. Om prognosen stämmer, så behöver Landskronaföretagen anställa cirka 995 personer under det närmsta året, en ökning med nästan 40 procent jämfört med prognosen 2017.

Sammanställning av rekryteringsbehovet inom de olika branscherna i näringslivet i Landskrona, på ett års, på två till tre års och på fem års sikt, jämfört med tolvmånadersprognosen från 2017.

Sammanställning av rekryteringsbehovet inom de olika branscherna i näringslivet i Landskrona, på ett års, på två till tre års och på fem års sikt, jämfört med tolvmånadersprognosen från 2017. Foto: Tillväxt Landskrona AB

– Vi vill också sprida budskapet till Landskronaborna att här finns jobben och att det är lönt att utbilda sig. Klokt studieval leder till jobb. Man är efterfrågad på arbetsmarknaden, säger Pernilla Anderberg.

Störst rekryteringsbehov är det inom industriteknik. Men även elbranschen, både elfirmor och industrin, sticker ut. Även logistikbranschen är på framfart, berättar hon. Men i tre fall av fyra är det svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens och egenskaper, upplever Landskronaföretagen. Hotell- och restaurangbranschen behöver också mycket folk, men där är det lättare att hitta.

– Ju högre utbildningskrav man ställer, desto svårare blir rekryteringarna att genomföra. Oftast så lyckas vi fullfölja dem, även om de dra ut på tiden, men vi rekryterar långt utanför Landskronas gränser. Vi behöver vidga området mer och mer för att fylla vårt behov. Lösningen är ofta att vi hyr in tillfällig personal tills rekryteringarna är tillsatta, säger Jonas Jönsson, Chief Engineer på Borg Warner, ett av företagen med stort långsiktigt rekryteringsbehov.

En del av problematiken med att hitta folk till industrijobben kan vara den historiskt negativa klangen, menar Mats Ekeroth, styrelseordförande för Tillväxt Landskrona AB, som också har en bakgrund som vd på Alfdex.

– Det är inte de här skitiga jobben längre, utan istället roliga tekniska jobb som kräver mycket mer. Du kan inte ta någon från gatan som man gjorde för 50 år sedan. Man måste ha någon kompetens. Det är helt andra jobb och andra krav på industrijobb än det var tidigare, säger han.

– I kort perspektiv vill man ha utbildat folk som direkt kan producera. Men man måste även se på de som kommer ut från skolan, att man tar hand om dem. Annars får vi lida för det själva när det fattas generationer som inte blivit tillvaratagna när de går ut skolan, det är viktigt att de får jobb och vi har ett ansvar att ta hand om dem, säger Mats Cedervall, avdelningschef på Bravida Prenad, och berättar att företaget redan idag tar emot ganska många lärlingar varje år.

Finns det något råd ni skulle vilja ge någon 16, 17-åring som funderar på vad de ska göra i livet?

– Går man någon form av teknikutbildning, och då menar jag ganska brett. Då kommer man att hitta ett kreativt jobb, det bara är så, säger Mats Ekeroth.

"Vi har arbetsgivare som säger sig inte kunna tillsätta lediga befattningar för att det inte finns tillgång på arbetskraft. Det är allvarligt, för då har vi en möjlighet till tillväxt som vi inte får ut", säger Pernilla Anderberg, vd på Tillväxt Landskrona AB. Foto: Jonas Lundin

Om prognosen om näringslivets rekryteringsbehov

2017 var prognosen för de tolv följande månaderna att rekryteringsbehovet var cirka 715 nyanställningar inom näringslivet i Landskrona. Nu är den siffran uppe på 995 för de närmsta tolv månaderna. Prognosen visar också att Landskronaföretagen på två till tre års sikt behöver 1225 nya medarbetare och 1185 på fem års sikt.

Samtidigt upplever tre av fyra arbetsgivare att det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens.

Tillväxt Landskrona AB, som gjort prognosen, är kommunalt ägt, men har företrädare för det privata näringslivet och Arbetsförmedlingen liksom politiker i styrelsen.

Publicerad 11 July 2019 07:00