Här är gatorna som berörs när kommunen gör underhåll av avloppsnätet.

Här är gatorna som berörs när kommunen gör underhåll av avloppsnätet. Karta: Open Streetmap/Lokaltidningen

Avstängt i trafiken på flera håll när avloppsrör renoveras

Dessa gator påverkas

Av
Per Eeg-Olofsson

Så här under sommaren passar kommunen på att underhålla avloppsnätet med så kallad reling (rörinfodring) på flera håll. Bland annat på sträckan Hälsingborgsvägen-Norra Infartsgatan-Eriksgatan/Repslagargatan. På alla tre sträckningarna påverkas trafiken, fast olika länge och på olika sätt.

Först ut är Hälsingborgsvägen (blå linje på kartan ovan) mellan rondellen Stenring i norr, och korsningen med Midhemsvägen i söder. Måndag till och med onsdag denna vecka, 5 t.o.m. 7 augusti, är gatan enkelriktad norrut. Endast busstrafik tillåts söderut.

Under samma datum, plus torsdagen den 9 augusti, är även Norra infartsgatan (röd linje på kartan) helt stängd för trafik. Det gäller från korsningen med Midhemsvägen i norr till Vilan i söder. Även den 9, 12, 13, och 14 augusti är biltrafik förbjuden, hela eller delar av dygnet.

Även delar av Eriksgatan och Replagargatan påverkas (grön linje på kartan). Den stängs av för biltrafik mellan klockan 17 den 13 augusti, och klockan 12 den 14 augusti.

Publicerad 06 August 2019 16:39