Jonas Levin, ordförande för koloniföreningen på Kopparhögarna, menar att kolonisterna borde få mer tid på sig att skriva på de nya arrendekontrakten.

Jonas Levin, ordförande för koloniföreningen på Kopparhögarna, menar att kolonisterna borde få mer tid på sig att skriva på de nya arrendekontrakten. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Kopparhögarna: ”Varför är det så bråttom?”

Kolonister vill få mer tid innan nya arrendeavtal skrivs

LANDSKRONA.

Senast den siste september bör kolonisterna på Kopparhögarna ha skrivit under de nya arrendeavtalen enligt en överenskommelse. För tidigt menar koloniföreningen som vill ha mer tid för att få besked om provtagningar och åtgärdsplan.

Av
Per Eeg-Olofsson

– Man kan ju undra varför det är så bråttom? Varför inte vänta en månad till resultatet av provtagningarna är helt klart. Har vi bråkat om avtalet i ett helt år kan man vänta en månad till?

Det säger Jonas Levin, som är ordförande i Kopparhögarnas koloniförening. Han är även en av de 428 kolonister som vägrat skriva under det nya arrendeavtal som kommunen skickat ut. Det nya avtalet ger kommunen rätt att med kort varsel säga upp kolonisterna – om det visar sig att marken är olämplig på grund av markgifter. Avtalet ger inte heller kolonisterna rätt till någon ersättning för rivna stugor, eller rätt till någon ersättningslott på ett annat koloniområde.

Den 28 och 29 augusti är de kontraktslösa kolonisterna kallade till informationsmöte. Det blir i drop-in form, där alla kolonister kan träffa tjänstemän under de två dagarna för att ställa frågor.

Det nya arrendeavtalet har blivit något av en juridisk långkörare sedan larmet gick förra sommaren om att det finns arsenik och andra miljögifter i jorden. Då uppmanades kolonister att inte äta sina grödor från området.

Man kan ju undra varför det är så bråttom?

Prover har tagits på området i flera omgångar, och i mars i år kom ett beslut från stadens miljönämnd: ingen koloniverksamhet tillåts från 2021 om inte åtgärder vidtas. Dessutom beslutades om att stadsbyggnadsförvaltningen, som förvaltar och hyr ut stadens kolonilotter, senast den 30 september i år måste redovisa en åtgärdsplan för området.

Samtidigt har det pågått en process kring kolonisternas arrendeavtal. De skulle ha förnyats vid årsskiftet, men det är bara ett drygt 100-tal av områdets cirka 500 kolonister som skrivit under. Stötestenen är en ny paragraf i avtalet som ger staden rätt att med kort varsel säga upp kolonisterna om det visar sig att det inte är lämpligt med kolonier där, på grund av markföroreningar.

Avtalet har varit uppe hos Hyresnämnden i Malmö, en nämnd som avgör frågor som har med mark och boende att göra.

När nämnden lämnade besked i april var det lång ifrån entydigt. I praktiken gav den grönt ljus för kommunens tillägg i avtalet, eftersom den fann att det inte var något som behövde prövas av nämnden. Men den gav inget definitivt svar på den viktiga frågan om vilket slags arrende det är som kolonisterna faktiskt har – lägenhetsarrende, som kommunen hävdar, eller bostadsarrende, som kolonisterna hävdar. De olika arrendetyperna ger helt olika rättigheter för den som hyr, och därför är det en viktig fråga.

– I det nya avtalet som kommunen vill att vi ska skriva under så står det att det är ett lägenhetsarrende. Så de som skrivit under det har redan accepterat det, säger Jonas Levin.

Koloniföreningen som han är ordförande för har tidigare inte uteslutit att gå till domstol med det nya kontraktet.

– Kommunens besked är att varje kolonist i så fall får göra det var för sig, säger Jonas Levin.

Till Lokaltidningen har Jonas Levin tidigare sagt att det viktigaste för föreningen är att det erbjuds ersättningsplatser, ifall kolonilotter säg upp.

– Enda beskedet är att det inte är aktuellt. Vi har begärt flera gånger att kommunen ska ge lugnande besked om att stugorna inte behöver rivas. Men kommunen vill inte uttala sig överhuvudtaget. Det är klart att det blir en massa konspirationsteorier då.

Marie-Louise Svensson är mark- och exploateringschef på stadsbyggnadsförvaltningen, som förvaltar stadens koloniområden. Hon berättar att arbetet med åtgärdsplanen för området fortgår.

– Vi följer beslutet som miljönämnden fattat, planen kommer presenteras senast den 30 september, säger hon.

Marie-Louise Svensson framhåller att siste september, som sista dag för inlämning av nya arrendekontrakt, har beslutats i samråd med koloniföreningen.

– Den 28 juni hade vi ett möte med koloniföreningens representant. Då kom vi överens om att avtalen ska skickas in senast under september. Men det kommer gå att skriva kontrakt även senare. Resultaten av de senaste provtagningarna ska ju vara klara innan månadsskiftet september-oktober säger Marie-Louise Svensson.

– Vi hoppas även kunna presentera resultatet av provtagningarna på informationsmötet.

Tveklöst har det uppstått spekulationer, och rent av konspirationsteorier, eftersom frågan om Kopparhögarnas framtid inte fått svar.

Hade det kunnat undvikas tror du?

– Det är tråkigt att det uppstår konspirationsteorier, men jag tror inte vi kunnat undvika det. Vi har informerat på många sätt. Vi har hela tiden haft en dialog med styrelsen, vi har gjort utskick till kolonisterna och det finns telefontid för frågor. Det finns inga andra planer för området än att det ska vara koloniområde. Vårt styrdokument är den fördjupade översiktsplanen som säger att det är koloniområde även i framtiden. Arrendeavtalen är på fem år som löper vidare.

Publicerad 15 August 2019 07:00