Svalövs kommun bör införa en handlingsplan för brottsoffer, det föreslås i en L-motion som lämnats in till kommunfullmäktige.

Svalövs kommun bör införa en handlingsplan för brottsoffer, det föreslås i en L-motion som lämnats in till kommunfullmäktige. Foto: Adobe Stock

L-förslag: Inför handlingsplan för brottsoffer

"Kommunen måste vara proaktiv"

SVALÖV. Svalövs kommun bör ta fram en handlingsplan för brottsoffer. Det tycker Torbjörn Ekelund (L) som lagt en motion i fullmäktige om saken.

Av
Jonas Lundin

Idag finns till exempel den ideella föreningen Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv, som Svalövs kommun sedan ett par år ger bidrag till. Men ansvaret för att skydda brottsoffer ligger främst på kommunerna, enligt Socialtjänstlagen.

– Kommunen måste vara proaktiv och inte bara vänta tills någon begär hjälp. Då måste kommunen ha en handlingsplan. Så fort någon blir utsatt för ett brott, ska den automatiskt få erbjudande om hjälp från kommunen. Det kan också vara trygghetsskapande att som medborgare veta att kommunen har en handlingsplan, säger Torbjörn Ekelund.

När ett brottsoffer idag tilldöms skadestånd, så ligger det till stor del på brottsoffret självt att driva in skadeståndet, om inte förövaren betalar.

– Där tycker jag att samhället borde betala ut skadeståndet och sedan vara den som kräver in det från förövaren, säger Torbjörn Ekelund, som ska lägga en motion om det på Liberalernas landsmöte senare i höst.

Publicerad 27 August 2019 09:00