Sedan i våras kör stadsdirektör Christian Alexandersson en Tesla Model X som tjänstebil. Den är en bil som oftast ligger över en miljon kronor i inköpspris.

Sedan i våras kör stadsdirektör Christian Alexandersson en Tesla Model X som tjänstebil. Den är en bil som oftast ligger över en miljon kronor i inköpspris. Foto: Per Eeg-Olofsson/Flickr.com

Så tycker politikerna om stadsdirektörens miljonbil

Många ifrågasätter avtalet med dyrbar tjänstebil

LANDSKRONA.

Nyligen avslöjades att den tjänstebil som stadsdirektören Christian Alexandersson sedan i våras kör, både i tjänsten och privat, är en Tesla Modell X. En bil vars försäljningspris oftast ligger över en miljon kronor. Lokaltidningen har kollat vad kommunens partier tycker om den saken.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det var Landskronaposten/HD som först uppmärksammade att stadens högsta tjänsteman bytt tjänstebil, inom ramen för sitt anställningsavtal. Den nya bilen är av modellen Tesla X, som oftast betingar ett nyförsäljningspris på över en miljon kronor. Kommunen har inte köpt bilen, men hyr den i ett leasingavtal, som baseras på ett lägre inköpspris: 700 000 kronor.

Även 700 000 kronor är dock högre än det maximala nypris på tjänstebil som Christian Alexandersson anställningsavtal tillåter. Maxgränsen är satt till 12 prisbasbelopp, i dagsläget 558 000 kronor. Leasingkostnaden för de 36 månader som avtalet löper blir 373 800 kronor, fördelat på 12 300 kronor i månaden under de första sex månaderna, och cirka 10 000 kronor i månaden under återstående 30 månader.

Det är kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) som godkänt det nya leasingavtalet för tjänstebil efter att det föregående, för en Mercedes ML 350, gått ut. Till Landskronaposten/HD uppger han att bytet till Tesla-bilen är fördelaktigt för kommunen på flera sätt.

– Eftersom detta är en annan typ av bil blir det billigare för kommunen än om man hållit sig strikt till avtalet. Det är ju en elbil, så den är dyrare att köpa men billigare att köra, säger han till tidningen och tillägger:

– För skattebetalarnas räkning måste jag ta ställning till om jag strikt ska hålla mig till basbeloppsregeln eller göra en miljömässig god insats som också sänker kostnaderna. Det valet är ganska enkelt.

Att den ovanligt dyra bilen valts som tjänstebil för kommunens högsta, och med 144 000 kronor i månaden också bäst betalda, tjänsteman – det har skapat uppmärksamhet. Lokaltidningen har bett företrädare för alla partier som finns i kommunfullmäktige att svara på tre frågor om detta:

1. Är det rimligt att en kommunal tjänsteman kör en tjänstebil värd över en miljon kronor? Varför/Varför inte?

2. Torkild Strandberg, som godkänt bytet av tjänstebil, menar att den blir billigare för kommunen totalt sett och att den dessutom är mer miljövänlig. Tycker du/ni att det är argument nog för bytet till den mer värdefulla bilen? Varför/varför inte?

3. Kommer ditt parti att försöka påverka eventuella villkor kring tjänstebil nästa gång en högre tjänsteman anställs inom kommunen? Om ja – på vilket sätt?

Så här svarar partiföreträdarna:

Fatmir Azemi, Socialdemokraterna

1. Nej, det är inte rimligt att en kommunal tjänsteman kör en tjänstebil värd över en miljon kronor. För att det är alldeles för dyrt (det finns andra alternativ) och det som är viktigaste är att det är skattebetalarnas pengar.

2. Jag tycker att det är dåligt argument att det blir billigare för kommunen med en dyrare bil trots att det är en miljöbil.

3. Jag tycker att man ska hålla till de avtalet tjänstemannen skriver på vid anställning (överenskommelsen).

Torbjörn Brorsson, Moderaterna

1. Det är inte alls rimligt och jag förstår att många är upprörda. Men samtidigt finns det ett avtal och Christian har inte gjort något fel. Däremot bör man fundera på om Landskrona stad överhuvudtaget ska ha avtal med tjänstebilar. Det är ju vanligt i privat sektor men arbetar man i en kommun så måste man ta hänsyn till så många andra faktorer.

2. Att Torkild godkänt en dyrare bil kan ju uppfattas som ett felaktigt beslut, men samtidigt är totalkostnaden lägre och det gör att man måste kunna frångå avtalet.

3. Det kommer att bli en diskussion om löner och tjänstebilar och det är alltid positivt. Vi har en begränsad budget och den måste alla hålla sig inom. Vi går dessutom in i spartider de närmsta tre åren.

Christine Lenander, Vänsterpartiet

1. Nej det är det inte. Det finns inte utrymme för sådana utsvävningar då ekonomin redan är i obalans i kommunen. Välfärden kan inte vara riktad till en enskild person.

2. Det faller på sin egen orimlighet att en person ska ha en tjänstebil värd över en miljon. I så fall borde alla tjänstebilar bytas ut till elbilar och vara i en betydligt lägre prisklass. Framför allt måste de riktlinjer som redan finns efterföljas så inte ett enskilt kommunalråd ska kunna ändra på dessa.

3. Ja, givetvis kommer vi att försöka påverka genom att kräva att man tittar på hur riktlinjerna för hur mycket en tjänstebil får kosta är utformade samt kräva att dessa inte ska kunna kringgås.

Elvir Mesanovic, Miljöpartiet

1. Nej. Men vår stadsdirektör ska ha en elbil eftersom staden har ambition att bli helt fossilfri. Det finns andra billigare modeller av Tesla.

2. Se svar på fråga 1.

3. Ja. Det ska vara en elbil inom rimlig prisklass. Den totala kostanden för staden och miljöpåverkan ska alltid finnas som ett villkor.

Daniel Engström, Sverigedemokraterna

1. Man får sätta det i perspektiv med vad tjänstemannen levererar och vad kommunen har för ekonomiska möjligheter. Jag anser att att vi har en tjänsteman som gjort ett oerhört bra jobb för staden, och jag förstår att en sådan blir attraktiv på markanden varav vi som stad måste bemöta detta. Samtidigt förstår jag verkligen irritationen då staden måste effektivisera 120 miljoner kronor och stadens förvaltningar är således tvungna att kraftigt dra ner på ekonomiska utgifter. Då kommer detta så klart sticka i ögonen på vanligt folk, det förstår vi med, och vi håller med gällande irritationen. Det finns faktiskt många tjänstemän som är viktiga för staden, som inte fått en sådant här avtal. Man kan ställa sig frågan: Är det okej att frångå anställningsavtal framöver beroende på vem personen är? Eller gäller det bara när kommunstyrelsens ordförande tecknar avtal?

2. Torkild Strandberg får själv stå för sina ord. Jag kan dock fråga mig själv hur en miljon någonsin kan vara billigt när det kommer till bilköp? Det är även Torkild som har ansvaret som styrande majoritet i staden. Jag förstår delvis hans resonemang, men samtidigt har staden tagit fram instruktioner för hur avtal ska se ut och de bör således följas. Det finns även billigare elbilar än Tesla och Torkild har faktiskt frångått avtalet om 12,5 basbelopp för bilen.

3. Staden måste ha en klar inriktning på vad man vill ha för tjänsteman i framtiden. Vill man vara en attraktiv arbetsgivare och få in tjänsteman som "kostar lite mer" och således "levererar lite mer", då får man ändra avtalen så att det blir fler prisbasbelopp. Samtidigt måste man kunna försvara varför vissa förvaltningar måste spara, medan vissa avtal kan bli väldigt dyra. Men självklart kommer vi i framtiden ha åsikter om det skrivs avtal som inte följer avtal de inriktningar som antagits.

Sven Svederberg, Centerpartiet

1. I Centerpartiet tycker vi att man ska hålla sig till den policy som gäller för Landskrona kommun.

2. . Först skulle vi vilja gratulera till valet av en elbil som tjänstebil. Det stämmer säkert att det blir billigare både för kommunen och för tjänstemannen än om man valt en diesel eller bensinbil. Det hade emellertid varit klokare att vänta något år vilket gjort det möjligt att erbjuda en el-bil som hållit sig inom ramarna för regelverket.

3. Om det finns ett regelverk tycker vi att man ska hålla sig till det. Om avvikelser är aktuella tycker vi att detta politiskt borde diskuteras.

Det får skattebetalarna för 373 800 kronor

373 800 kronor, det är vad leasingavgiften för Christian Alexanderssons Tesla Model X blir under 36 månader. Detta kan kommunen få för samma summa:

26 700 skolluncher* (*Livsmedelsverket 2017)

187 meter gång- och cykelväg* (*Svevia 2011)

6230 aktivitetsbidrag på 60 kronor per tillfälle för föreningsaktiva mellan 7 och 25 år.* (*Landskrona stad 2019)

Publicerad 27 August 2019 09:27