Alla anställda inom Svalövs kommun ska erbjudas gratis influensavaccinering.

Alla anställda inom Svalövs kommun ska erbjudas gratis influensavaccinering. Foto: Adobe Stock

Alla kommunanställda ska erbjudas gratis vaccination

Ska ge sundare och friskare personal

SVALÖV. Influensan är en återkommande plåga varje vinter. Nu ska alla anställda inom Svalövs kommun erbjudas gratis influensavaccination under 2019-2020. Det beslutet har Svalövs kommunstyrelse tagit.

Av
Jonas Lundin

Gratis vaccination för anställda inom Svalövs kommun har varit en fråga som Sverigedemokraterna tidigare haft som förslag i sin budget, när partiet varit i opposition. Men det är först nu, som största parti i den nya styrande koalitionen, som partiet får möjlighet att genomdriva det.

– En fungerande influensavaccination minskar ju smittspridningen från personal till personal, men det kan också minska smittspridningen i det egna hushållet. Det är en vinst både att vi får friskare personal, och samtidigt kan vi kanske förebygga så att vi får en lite friskare allmän miljö, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Sjuktalen brukar vara som högst under januari och februari, vilket sammanfaller med influensaperioden. Genom att erbjuda kostnadsfri vaccination ”torde antalet sjukdagar hos de anställda kunna minska, samtidigt som även smittorisken för elever och brukare minskar”, står det i kommunstyrelsens beslut.

Hur pass vanligt är det att en kommun erbjuder gratis influensavaccination?

– Vi har gjort en liten omvärldsbevakning. Det är inte jättevanligt förekommande, det brukar mest vara specifika yrkesgrupper, men vi tyckte att kunde se en helhet och ta all personal när det gäller influensavaccinationen, säger Teddy Nilsson.

Viss personal inom vård- och omsorg kommer också att erbjudas kostnadsfri vaccination mot Hepatit B, efter bedömning av medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Kostnaden för de anställdas vaccinationer 2019-2020 ska finansieras av kommunstyrelsens centrala konto för arbetsmiljö och hälsa.

Antalet anställda i Svalövs kommun

Antalet anställda skiftar något från månad till månad, men i snitt har Svalövs kommun cirka 1100 tillsvidareanställda medarbetare och cirka 450 visstidsanställda. Bland de visstidsanställda varierar sysselsättningsgraden kraftigt, allt ifrån att man arbetar enstaka gånger under året till att man arbetar heltid som vikarie vid till exempel föräldraledighet eller sjukskrivning hos ordinarie personal.

Publicerad 28 August 2019 07:00