Individ- och familjeförvaltningen i Landskrona kan ha stoppat en planerad könsstympning av en minderårig flicka. En polisanmälan är upprättad med misstanke om förberedelse för brott. (Bilden är en genrebild).

Individ- och familjeförvaltningen i Landskrona kan ha stoppat en planerad könsstympning av en minderårig flicka. En polisanmälan är upprättad med misstanke om förberedelse för brott. (Bilden är en genrebild). Foto: Adobe Stock

Socialförvaltning kan ha stoppat könsstympning

Polisanmälan med misstanke om förberedelse gjord

LANDSKRONA.

Individ- och familjeförvaltningen i Landskrona har gjort en polisanmälan om brott mot lagen om förbud mot könsstympning av kvinnor. Det efter att misstankar uppstått om en planerad könsstympning, så kallad kvinnlig omskärelse, i ett ärende hos förvaltningen.

Av
Per Eeg-Olofsson

– Jag kan bekräfta att förvaltningen arbetar med ett pågående ärende kring en minderårig flicka där det föreligger en misstanke om planerad, ej genomförd, könsstympning, säger Carina Jording, biträdande förvaltningschef på individ- och familjeförvaltningen i Landskrona till Landskronaposten/HD som var först med att rapportera om polisanmälan.

Hon fortsätter:

– Förvaltningen har gjort en anmälan om misstänkt planering av könsstympning då straffskalan omfattar påföljd både vid planerad såväl som vid genomförd könsstympning och vi har en skyldighet att anmäla om ett barn riskerat att utsättas.

Lagen om förbud mot könsstympning av kvinnor har funnits sedan 1982. Den kriminaliserar alla former av kvinnlig omskärelse och gör sådan straffbar, även om den utförs utomlands. Straffskalan är mellan två och sex års fängelse, och även förberedelse är straffbar med fängelse.

Till Landskonaposten/HD uppger Sara Johnsdotter, professor i medicinsk antropologi vid Malmö universitet, att det mellan 1982 och 2017 gjorts 122 anmälningar om misstänkt brott mot lagen. Av dem har tre lett till åtal. Det finns inget känt fall när könsstympning utförts i Sverige.

Publicerad 28 August 2019 14:19